Skip to content

Category: Ikke-kategoriseret

VERİN CANLAR

Kanım emer damla

damla

Açığın kapatır

zamla

İşiniz yoktu

haramla

Ben ne derim, o

ne anlar

Cezam neyse verin

canlar…

Hedef benim öte

bakma

Irmak olda boşa

akma

Kim ne derse,

desin takma

Beni görür görmez

yanlar

Cezam neyse verin

canlar…

Düşünürüm öfke

basar

Ne yetirsem

hepsin yasar

Her şafakta bir

can asar

Damarda donuyor

kanlar

Cezam neyse verin

canlar…

Bak herkesler

yaşar zorda

Bu senede kaldık

burda

Taşatanım hasret

yurda

İnan haldan

bilmez bunlar

Cezam neyse verin

canlar…

05/05/2011.Kırlangıç

yuvası…

                        Hüseyin Uçar…

ÇEÇ

Toprağa düşmeye görsün tohum
Gül dikeni diken gülü büyütür
Çeç harmana gelmeye görsün
Su değirmeni, değirmen çeçi üğütür…

Tarla küsmez tohuma
Tohuma gülür toprak
Asma üzmez salkımı
Gündüz geceden korkak…

Kırlangıç yuvası. Hüseyin Uçar.

KIRLANGIÇ YUVASI

Göçmenlerin sürüsüne katıldım
Yurt yetmedi ülke ülke satıldım
Dostum diye yad yabana sarıldım
Kırlangıç yuvası böyle oluştu…

Gurbet ele kırdırdılar makası
Kesilmiyor özlemlerin arkası
Hiç olur mu? Yurt yuvanın takası
Anılarım kanatlandı uçuştu…

İkinci yurdumuz oldu burası
Uzaklarda şimdi Asya kıtası
Kavuruyor ikilemin sevdası
Kırlşangıçlar göçmenlerle buluştu…

Esirgemez idim canlar sözümü
Her zaman sılaya döndüm yüzümü
Anam desem kapattılar gözümü
Koca ömür göçmenliğe alıştı…

Burada büyüttük,Hülya, Ereni
Saraya çevirdik görün öreni
Torunlara teslim ettik Freni
Koyun kuzu birbirine karıştı….

Uzatma sözlerin Taşatan yeter
Kime el uzatsam o benden beter
Gezindiğim yollar burnumda tüter
Benden evvel anılarım koşuştu…

05/06/2011.Kırlangıç yuvası.

                        Hüseyin Uçar.

KONUŞ YAĞMUR DAMLALARI

Yağma yağmur sulu sulu
Kes nolursun özüm dolu
Niçin bana gurbet yolu
Konuş yağmur damlaları…

Can yakar sesin soluğun
Sele dönüşür oluğun
Kurbanıyım ayrılığın
Susma yağmur damlaları…

Kimi şimdi yuva yapar
Koptuk yurttan apar topar
Yüreğimden isyan kopar
Susma yağmur damlalar…

Bak yaralı özüm mü yok
Doğru gören gözüm mü yok
Söyleyecek sözüm mü yok
Susma yağmur damlaları…

Oturursun sıramıza
Ark olursun aramıza
Melhem olman yaramıza
Konuş yağmur damlaları…

Gark eylersin hep hüzüne
Nasıl göründüm gözüne
Taşatanın bir sözüne
Susma yağmur damlaları…

20/07/2011.Kırlangıç yuvası.

                        Hüseyin Uçar.

DUYURMAM GEREK

Bam telimiyim ki, gerdiniz beni
Yurdumdan yuvamdan, sürdünüz beni
Üvey evlat gibi, gördünüz beni
Sağır kulaklara, duyurmam gerek…

Hangin  söyleyim, her sözün yalan
Milli değerleri ettiniz talan
Açlık ve sefalet, bu halka kalan
Bütün canlıları, doyurmam gerek…

Gözlerim dinlenir, düşlerim koşar
Umulmadık anda, dağları aşar
Irmaklarım akmaz, dereler şaşar
Bu işin ehlini, çağırmam gerek…

Santıral mı kurur, baraj mı yapar
Verdiği sözlerin hepinden kopar
Kendine değil şeytana tapar
Taşatan diliyle, bağırmam gerek …

16/03/2011.Hüseyin

Uçar.

ANLAMAZ

Önümde çoğalır, köslü öbeği
İncitir acımaz, masum bebeği
Yerlerde sürünür, bakın göbeği
Tükürsende, ses etsende anlamaz…

Hangi yola gitse, sayar yerinde
Yalanlar uçuşur alın terinde
Neler gizler bilemezsin derinde
Tükürsende, ses etsende anlamaz…

Bulursa kendini dinleyen biri
Dedi kodu onun dilinin kiri
Dünyası her zaman, bir mahşer yeri
Tükürsende, ses etsende anlamaz…

Yalanla doludur onun heybesi
Yalvasada kabul olmaz tövbesi
İnsan değil bir hayaldir kabesi
Tükürsende, ses etsende anlamaz…

Taşatan cahili taşladın durdun
Kimseyi değil kendini vurdun
Değişim bekleyip hayaller kurdun
Tükürsende, ses etsende anlamaz…

15/03/2011. Bağevi. Hüseyin Uçar.

BEKLİYORUM-2

Gönlümü verdim deliye
Bir kez bakmadı geriye
Döndüm asırlık ölüye
Ses bende mi, var mı sesim?
Sorma bana yok nefesim…

Sıralasam yönetenler
Yeri gökü inletenler
Sağırları dinletenler
Ses bende mi, var mı sesim?
Bülbül oldum, yok kafesim…

Sormuyor bir aklı selim
Tersten esiyor yelim
Vitrinlerde kaldı bilim
Ses bende mi, var mı sesim?
Hiç bir şeyde yok hevesim…

Hesabımız kalsın çözme
Sevdiğinden ayrı gezme
Saygılıyım beni ezme
Ses bende mi, var mı sesim?
Bekliyorum al adresim….

28/05/2011.Bağevi.Hüseyin

Uçar..

GENÇLERİMİN ARDINDAN

Almanya gönderme gencecik canlar
Duyunca donuyor damarda kanlar
Bu acıyı sade yaşayan anlar
Bre felek ne diyeyim, ben sana…

Yalvarsan yakarsan hiç kulak asmaz
Her yan çamur olsa, bir kere basmaz
Dağ taş sussa bile, o zalim susmaz
Bre felek ne diyeyim, ben sana…

Acımızı duyar susar çağlayan
Zalim ölüm elim kolum bağlayan
En son Ayhan, yüreğimiz dağlayan
Bire Felek ne diyeyim, ben sana…

Her koşul altında elenir çeçler
Ne acı geriye dönüyor göçler
Bakın peşpeşine gidiyor gençler
Bre felek ne diyeyim, ben sana…

Ne kığış ne biber dilimi buran
Böylemi yazıyor, İncil’le Kuran
Anneyi babayı ciğerden vuran
Bre felek ne diyeyim, ben sana…

Kim olursan ol, bozulur havan
Arıya yurt olmaz, gördük ki kovan
Söyle bizim ile neyise davan
Bre felek ne diyeyim, ben sana…

Bozkır olmuş, gönüllerin ovası
Kabul olmaz annelerin duası
Nasıl şimdi Kuşsarayın havası
Bre felek ne diyeyim, ben sana…

19/05/2011.Bağevi.

Hüseyin Uçar.

AVULARI İÇİYORUM

Bankaların çoğu batık
Aşımıza olmaz katık
Sesim çıkmaz, kaşlar çatık
Avuları içiyorum…

Haram zade,zaten duymaz
Bir sözü birine uymaz
Dünyayı ver gene doymaz
Ben boyumu ölçüyorum…

Notlarımız bire iki
Ne diyeyim benden zeki
Kralda yok onun zevki
Ektiğimi biçiyorum…

Ekmeğime kan doğradı
Bilğim bilincim buladı
Yolumuza yol uladı
Ben bu candan geçiyorum…

Ara sıra yokla beni
Bela gelir sakla beni
Neredeyim şokla beni
Ben safımı seçiyorum…

22/11/2010.Didim.Hüseyin Uçar.

AYŞE SAKLAVCININ ARDINDAN

Kar boran demeden, nereye gider
Anne çarpınıyor, yaralı peder
Bu nasıl acıdır, bu nasıl kader
Yıkılada Felek, evin yıkıla
Böyle mi Düşmeli gençler, söyle akıla…

Ne yaptık ki böyle, kırıp dökersin
İstedigin gibi, eğer bükersin
Kabus oldun üstümüze çökersin
Yıkılada Felek, evin yıkıla
Bitirdik ömürü, yana yakıla…

Çürümüş organlar, kalbim sıkışır
Yavrularım döner, geri bakışır
Ayşe kıza ölüm, nasıl yakışır
Yıkılada Felek, evin yıkıla
Seninde sinene, hançer çakıla….

İkili yaşarız, koşullar ağır
Ne zaman sıkışsan mantığı çağır
Hem kulaklar, hemde duygular sağır
Yıkılada Felek köşkün yıkıla
Benim gibi, arkansıra bakıla…

Duymuyor ki Hasan, dilesek dilek
Gördük ki Kuşsaray, olmuş, tek yürek
Ayrıldı katardan, uçtu bir Melek
Yıkılada Felek, köşkün yıkıla
Her yaşta gönderdin, bizi Okula…

Karşı gelemeyiz ilahi kanun
Az yaşa çok yaşa, bu olur sonun
Anılıyor adı saygıyla onun
Yıkılada Felek, Evin yıkıla
Benim gibi bin bir, isim takıla…

Kalmadı Taşatan, çekildi neşe
Alır gençlerimi, alır peşpeşe
Bir bahar güneşi, batıyor Ayşe
Yıkılada Felek, evin yıkıla
Taktın ecel ile, bizi kolkola…

06/01/2011.Hüseyin Uçar.

HÜZÜNLÜ EZĞİLER

Bedenler yitiyor, canlar yitmiyor
Çıkan canlar bu evrenden gitmiyor
Benim anlatmaya dilim yetmiyor
Benim bu sitemim, anlayan anlar
Doğuştan kimliğim, Ozanlık canlar…

Tabiat anamız bakın ekimde
Anılarım ölmez yaşar evimde
Her zaman arayın beni sevi’mde
Benim felsefemi anlayan anlar
Felekle bitermi, pazarlık canlar…

Cananın hakkını kimseye verme
Rızasız lokmayı diline sürme
İnsana saygı duy, sakın hor görme
Kurdugun deklemi anlayan anlar
Meger ne zorumuş, yazarlık canlar…

Seni anlatacak, her yerde sazın
Bu zalim gurbete mezarım kazın
Mezarım taşına kıvırcık yazın
Rüzğar kımıldasa, şerefsiz anlar
Artık destanlaşır, mezarım canlar…

16/012011.Hüseyin Uçar.

ÖPERİM DUDAĞIM YAKAR

Yürü dedim yürümüyor
Büyü dedim büyümüyor
Altın yerde çürümüyor
Onda değer, başka çünkü…

Oymak ayrı boylar ayrı
İsrerim ki, olsun hayrı
Boyun eğmek olmaz gayrı
Bunda değer, başka çünkü…

Parıltına ad koymadım
Değerine hiç doymadım
Verdiğim sözden caymadım
Unda değer, başka çünkü…

Bu ömürü ettim azat
Yerin almaz başka bir tat
Bırakamam, aşkın uzat
Canda değer, başka çünkü…

Taşatana çok ad takar
Gözümün içine bakar
Öperim dudagım yakar
Kanda değer, başka çünkü…

18/08/2010.Bağevi.Hüseyin Uçar.

ULAŞTIRIN

Hastalığın adı yoktur
Fukaraya bakmaz  doktor
Dermanından, derdi çoktur
Doktor, Doktor, dolaştırın
Sağlığına ulaştırın…

Kime baksan yıkık kaşlar
Halin sosan, kavga başlar
Sanki düşmanını haşlar
Doktor, Doktor, dolaştırın
Sağlığına ulaştırın…

Hiç görmedim, onu dingin
Her gün değişiyor rengin
Hep aramış, yoktur dengin
Doktor, Doktor, dolaştırın
Sağlığına ulaştırın….

Zarifedir hasta adı
Saçların tel tel taradı
Aynada kendin aradı
Doktor, Doktor, dolaştırın
Sağlığına ulaştırın…

28/08/2010.Bağevi.Hüseyin Uçar.

NE İSTERSİN

Ne başlangıç, nede ucum
Hiç durmadan eden hücum
Anlamadım nedir suçum
Ne isrersin, benden güzel…

Hemi sindir, hemi yıldır
Kılınmış namazım kıldır
Yalvarırken, bana bıldır
Ne istersin benden güzel…

Öpülem mi, öpeyim mi
Yereyim mi, öveyim mi
Döveyim mi, seveyim mi
Ne istersin, benden güzel…

Vahşimiyim, niye dövem
Çift höküçlü, çölde devem
Bırakmazsın, nasıl sevem
Ne istersin, benden güzel…

Mekanlardan kovularak
Yemek yerim boğularak
Yer yüzüne dağılarak
Ne istersin, benden güzel…

Irmak oldum akamadım
Düşlerimi saklamadım
Yanlışları aklamadım
Ne istersin, benden güzel…

12/03/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar..

İLENME.2.

At’ta eyer, onda semer
Kanatlanmış arşa değer
Hele sorun, neyi sever
Semer vurmuş, rahat değil…

Haddini aşıyor sözü
Doğruyu gömüyor gözü
Ne diyeyim, çürük özü
Vurgun yemiş, rahat değil…

Virgül zamir, nokta ünlem
Seni beni, bilir alem
Sahibinde coşar kalem
Hayal kurmuş, rahat değil…

Çok üşümüş, her bir yanı
Atmak tutmak, ister canı
Önce sen kendini tanı
Yoran yormuş, rahat değil…

Nerden kopup, gelmiş yanki
Kuş beyinlidir inanki
Sıtında yaşarız sanki
Zikre dalmış, rahat değil…

Yatağında akar nehir
Ummanlara, neyler zehir
Uçarlar kocaman şehir
Görememiş, rahat değil…

Sinirlerim olmuş demir
Sağdan soldan, yağar emir
Dudağın ye, dilin kemir
Hiç doymamış, rahat değil…

Çok genç değil, olgun yaşı
Varmış bakın, bir telaşı
Uçarlara değmez taşı
Uçamamış, rahat değil…

04-05-2010. Hüseyin Uçar.

BEKLİYORUM

Yol bilmeyen, yol öğrenir
Haklı olanlar direnir
Bekarlar bir gün evlenir
Ben sıramı bekliyorum…

Kayalarda yaşar yosun
Öküz olur bir gün tosun
Yağmurlar kirimiz yusun
Aklanmasyı bekliyorum…

Sakın öfkeye kapılma
Bilmiyorsan, hiç atılma
Bütün bilğin, kulak dolma
Öğrenmeyi bekliyorum…

Yiğit iken oldum korkak
Ölüm gelmiş, çatmış bakbak
Sarır bir gün, kara toprak
Ben sıramı bekliyorum…

Sabah deme, akşam deme
Rızasız lokmayı yeme
Bir gün dönerim ülkeme
O zamanı bekliyorum…

19/02/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

YEGENLERİM KOUTLUYORUM

Öncelikle, iyi anlaşın
Elele gezin dolaşın
Aşkınızla yarınlaşın
Yeğenlerim kutluyorum…

Yüz yıllardır, coştuk durduk
Yaşanır hayaller kurduk
Sizleri yakışır bulduk
Yeğenlerim kutluyorum…

Ne yara olsun, ne sargı
Terk etsin, gönülü kaygı
Selamınız olsun saygı
Yegenlerim kutluyorum…

Bu ilk adım, sağlam atın
Bizleri kervana katın
Bir ömür mutluluk tatın
Yeğenlerim kutluyorum…

Boyanmayın, bin bir renge
Aşkınız olsun, bir  denge
Olmaz yaşam, hiç toz bembe
Yeğenlerim kutluyorum…

Gölgeler düşmesin kaşa
Siz geldiniz, olgun yaşa
Hayırlolsun, iki başa
Yeğenlerim kutluyorun…

Anlam yükleyin bakışa
Önem vermen, her alkışa
Her davranışınız yakışa
Yeğenlerim kutluyorum…

Uçarlar bade içerler
Dostluk köprüsün geçerler
Kabul mü sunum biçerler
Hepinizi kutluyorum…

Taşatandan bu metiye
Ben beklerim davetiye
Bana sorman, amca niye
Yegenlerim kutluyorum…

07/06/2010.Hüseyin Uçar.

GELDİ GEÇİYOR

Gel görelim, şu dağların ardını
Ver elini, bu ömrümün kadını
Yudum yudum, tadak aşkın tadını
Görmen mi ömürler, geldi geçiyor…

Kendi yazımızı, hadi yazalım
Benim gönül köprüm, köşküm hazarım
Şu kötü kaderi, bile bozalım
Görmen mi ömürler, geldi geçiyor…

Boşa taşımayak, koca gövdeyi
Her mektupta yazdım, yeter gel deyi
Koklaşalım aralada perdeyi
Görmen mi ömürler, geldi geçiyor…

Sevmekten utanma, sevdiğim sakın
Ömür yaz yağmuru, siz ona bakın
Yaşamsal, doyumsal, tavırlar takın
Görmen mi ömürler, geldi geçiyor…

Anlamazsın, gelir geçer zamanın
Kimse duymaz, ahtın ile amanın
Tükenmeden, dizlerinde dermanın
Görmen mi ömürler, geldi geçiyor…

Coş coştur ki, ayın, günün aşmaya
Sen anlat ki, takvim, tarih şaşmaya
Dolu yaşa canım, başla koşmaya
Görmen mi ömürler, geldi geçiyor…

Derdi gasafeti, taşıma yitir
Elinden gelirse, yaralar bitir
Aşk nerede olsa, ara bul getir
Görmen mi ömürler, geldi geçiyor…

Taşatan kimseye, kötülük yapma
Sevgilin dururken, hayale tapma
Hak bildiğin yoldan, ölsende sapma
Görmen mi ömürler, geldi geçiyor…

23/03/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar..

BAKTIM Kİ

Aradım dostluğun penceresini
Duvara dönüşmüş, camlar baktım ki.
Çıkardım soyumun seceresini
Çekildi çevremden, hamlar baktım ki…

Demirleri dövdüm, kayayı oydum
Ocakları çattım, demliği koydum
Hasretler birleşti, sevgiye doydum
Çakıla dönüştü, kumlar baktım ki…

Yasladım göksüme, çaldım sazları
Birer birer sürdük, içten yozları
Halaya çağırdık, bütün kızları
Saraya dönüştü, damlar baktım ki…

O kadar çogaldı, ektiğim mantar
Sandım ki hepsini, üreten tartar
Yükledi kantara, tartmadı kantar
Herkesi eziyor, zamlar baktım ki…

Zamanlar daraldı, işler uzadı
Törelere kurban, verdik azadı
Bozuldu Taşatan, ağzıyın tadı
İlk akşamdan sönmüş, mumlar baktım ki…

06/05/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

ÜÇ TURNA GEÇTİ

Üç turna geçti, başım üstünden
Turnalardan selam, saldım aldın mı?
Yasladım hayalin, göksüm üstüne
Ey sevdiğim, sen farkına vardın mı?

Beni benden, alır oldu hayalin
Nere gitsem, gülüm elimde elin
Hem gönlüme, hemde ömrüme gelin
Düşlerini benle, bile saldın mı?

Turnalar gizledi, kanat altına
Bile çıktık gülüm, arşın katına
Kalbimin yükünü, sardım sırtına
Doğru söyle, kusuruma kaldın mı?

Ovalar büyüdü, dağlar küçüldü
Vakit doldu, tüm hasatlar biçildi
Toyumuz kuruldu, şerbet içildi
Söyle gülüm, sevdamıza kandın mı?

Yanaklar gülürken, dil türkü söyler
Aşkın dağlar iken, beni kim eyler
Taşatan sensiz, yaşamı neyler
Söyle gülüm, benim gibi yandın mı?

24/03/2010.Bağ evi.Hüseyin Uçar.

SÖZE NE GEREK

Durmadan övündüm, çünkü insanım
Kendi soyun, acımasız asanım
Dertler anlatmaya, yetmez lisanım
Ekine ne gerek, söze ne gerek…

Emrederler susar, gözüne bakar
Gelenek, töre der, kendini yakar
Hem zaman, hem tarih yarına akar
Ekine ne gerek, öze ne gerek…

Kendisi aç yatar, varını verir
Döşeği yok ise, yüzünü serir
Mevsimliktir sanki, kar gibi erir
Ekine ne gerek, köze ne gerek…

Parmak basar amma, adın yazamaz
Kötü kaderini, kendi bozamaz
Öldürseler, ağasına kızamaz
Ekine ne gerek, yüze ne gerek…

Türküler düşerse, duyarlı dili
Ne söylesen duymaz, tükenir pili
Boşalır gözünden, yazbahar seli
Ekine ne gerek, ize ne gerek…

Ağzınla kuş tutsan, küçümsenirsin
Çok geçmez, tek dize biçimlanirsin
İmara sokarlar, ölçümlenirsin
Ekine ne gerek, dize ne gerek…

Bazan içten içe, öfkelenirsin
O kendi gölgene, efelenirsin
Yeter be Taşatan, tepelenirsin
Ekine ne gerek, bize ne gerek…

07/05/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

YAZMAK MÜMKÜN MÜ?

Ey sevdiğim, niçin saçların yolar
Doldurmaz gönlümü, şu akan sular
Irmaklar tükenir, gölleri ular
Bu gönüle, zincir vurmak mümkün mü?

Aktı sular aktı, indi derine
Beni bıraktılar, kendi yerine
Sonunda karıştı alın terine
Bu gönüle, ferman yazmak mümkün mü?

Ferhat olur, alır yürür gürzünü
Her konumda elbet, tutar sözünü
Kimseler süremez, onun izini
Bu gönülde, hava bozmak mümkün mü?

Taşatanım sözüm, geçmez gönüle
Kızdırmadan onu, özürler dile
Gök yüzünde bile, kurur defile
Bu gönülle bile, tozmak mümkün mü?

25/03/2010.Bağ evi.Hüseyin Uçar.

GÖÇ EYLEMEK

Hüzünler çöktü, kesildi sesler
Terk etti bedeni, uçtu nefesler
Yok olmaya alışılmaz kardeşler
Göç eylemek, yok olmak mı kardeşim…

Kesilmiyor yüreğimiz keselim
Esilmiyor senden yana eselim
Kanser aldı gardaş, kime küselim
Göç eylemek, yok olmak mı kardeşim…

Artık duyamazsın, ağrı acıyı
Bulursan sorgula, nolur hancıyı
Sen gideli, her yerlerim sancıyı
Göç eylemek, yok olmak mı kardeşim…

Karşılaştık, sayılıyken günlerin
O kadar çoktur ki, güzel yönlerin
Senden sonra yaşayacak genlerin
Göç eylemek, yok olmak mı kardeşim…

Unutulmaz, caddeleri kalesi
Mevsiminden önce, solur lalesi
Başıma yıkıldı, saat kulesi
Göç eylemek, yok olmak mı kardeşim…

Ben kurbanım kardeş, senin yoluna
Yıllar oldu giremedim koluna
Sorsa seni ne diyeyim toruna
Göç eylemek, yok olmak mı kardeşim…

İnsanaydı sade, nazı niyazı
Üşütüyor şu ölümün ayazı
Bensiz uğurladı, sıklık boğazı
Göç eylemek, yok olmak mı kardeşim…

Kime anlatayım, Çorum tanıyor
Bu yüreğim, alev aldı yanıyor
Taşatanım hançer, yemiş kanıyor
Göç eylemek, yok olmak mı kardeşim…

21/04/2010.Bağevi.Hüseyin Uçar.

KADER DESEM;KADER DEĞİL

Yığıldım kaldım kucağa
Hasretim eve ocağa
Yerindim, gittim alçağa
Yıkıl dağlar, güneş eğil
Kader desem, kader değil,
Ağıt figan, bumu onur,
Bunun adı, nasıl konur..

Her yıl biraz, dibe vurduk
Boş boşuna, hayal kurduk
Eli kolu, bağlı durduk
Yıkıl dağlar, güneş eğil
Kader desem, kader değil,
Anlaşılmaz, adı onur,
Bunun adı, nasıl konur..

Okyanus mu, çeker dibe
Her meclise, oldu gebe
Yenilgiyi, koyduk cebe
Yıkıl dağlar, güneş eğil
Kader desem, kader değil,
Tepki vermez, adı onur,
Bunun adı, nasıl konur..

Adı aptal, soyad deli
Kaptırmış, yakayı eli
Bekliyor, gelmez eceli
Yıkıl dağlar, güneş eğil
Kader desem, kader değil,
Bumu söylem, bumu onur
Bunun adı, nasıl konur..

26/03/2010.Bağ evi.Hüseyin Uçar.

BİR UGULTU KULAKLARIMDA

Hüzünlü
Şaşkın dolaştım
Caddelerini bu şehrin
Ugradım bütün bildik adreslere
Yeniden tanıştım
Tanıdıklarımla
Ya dostlarım
Aldı götürdü beni
Diyar diyar…
Unuttum ugradığım
Şehirlerin adını
Vizesiz geçtiğim sınırları
Düştüm peşine duyguların
Dönüştü tutkuya duygular
Her yanım alev alev
Pınarlara vardım
Akmadılar
Göllere vardım
Almadılar
Denizlere sordum
Komadılar
Ummanlara daldım
Salmadılar
Birlikte dönüştük yanar dağa
Bir uğultu
Bir deprem
Savruldum gök yüzüne
Bulut bulut
Ne uçaklar kalkabildi
Ne yolculuklar bitti
Nede umutlar
Ben yorgun düştüm dostlar
Ben yorgun düştüm…

24/05/2010.Ev.Hüseyin Uçar.

LAKLAK

Şöyle dönüp baktım, nasıl duruma
Cevap alamadım, hiç bir soruma
Hasret gidermeye, geldim Çoruma
Kaderin kısmetin, girdik koluna
Ne ortam var, ne araç var
Bir yangın var, bir kıraç var,
Ahkam keser, demir Leydi
Laklakta, laklak
Dönde bir yol, ardına bak,
Gelen mi var, giden mi?

Bir boşuna koşturmaca
Geldik gittik onkez haca
Zehir kusar, her bir baca
Kapıldık duygu seline
Kim ne derse, çıkmaz ıkım
Yıkım üstüne yıkım
Ahkam keser, demir Leydi,
Laklakta, laklak
Dönde bir yol, ardına bak,
Gelen mi var, giden mi?

Kara saban alır evlek
Dilek ağacında dilek
Yazmış çizmiş, böyle felek
Azrailin adı melek
Ne tarla var, ne çarık var
Düşmü yoksa, bütün bunlar
Yüreğimden kan sızıyor
Ahkam keser, demir Leydi
Laklakta, laklak
Dönde bir yol, ardına bak,
Gelen mi var, giden mi?

Düşlerime kurşun yağar
Bakışlarım delik deşik
Öküzün boynunda küre
Oda sallar, şıngır, mıngır
İşte her şey, çok değişik
Bak göründü, kapı eşik
Kader midir, keder midir,
Ahkam keser, demir Leydi
Laklakta, laklak
Dönde bir yol, ardına bak
Gelen mi var, giden m,?

16/01/2010.Çorum.Hüseyin Uçar.

SORGULA DOSTUM

Kim ne derse inanırsın
Gölge gibi dolanırsın
Buladır, bulanırsın
Kendini, sorgula dostum…

Sen sustukça bitmez keder
Bir ekmeği on kişi yer
Nasıl tutku, nasıl kader
Kendini sorgula dostum.

Çalır çırpar, diker kat kat
Susanların hakkı tokat
Gel dertleşek, için boşalt
Kendini sorgula dostum…

Kalkar duman, kalkar bir gün
Yakarırsan yakar düzgün
Bu gözlerim bakar üzgün
Kendini sogula dostum…

Dünyamızın yarsı aç
Bir lokmaya bile muhtaç
Yer yüzüne kavgayı saç
Kendini sorgula dostum…

Yeter vurma yerden yere
Tövbe çeken yüz bin kere
Boğazın sıkarken töre
Kendini sogula dostum…

Sobamızda yanar keven
Yüreğimde döner düven
Toplumu terk etmiş güven
Kendini sorgula dostum…

Ne ırmaklar, akar özde
Taşatanım yürür közde
Muradımız kalır sözde
Kendini sorgula dostum…

28/06/2010.Hundige.Huseyin Uça

SEVİNDİM DOSTLAR

Çocuklarım göçtü, birbir yuvadan
Sade hüzünlendim, sevindim dostlar,
Nem kapılmaz, böyle güzel havadan
Sade hüzünlendim, değindim dostlar…

Koşullar ne ise, ona alıştım
Yaşam savaşına. böyle karıştım
Hem çevremle, hem kendimle barıştım
Sade hüzünlendim, eğildim dostlar…

Bir iki deriken, üçüncü buda
Okyanusta kurdu, üçüde ada
İçimde huzurlar, gözler uykuda
Her şey gibi bende, değiştim dostlar…

Her yürek doldurmaz, böyle boşluğu
O çağdaş olanlar, anlar hoşluğu
Kitap yazsam, bu olurdu başlığı
Degerlerim ile, övündüm dostlar…

Ayrılık sevdadır, gönüller birse
Acıları biter, sevenler erse
Severim ayrılık, yokluk degilse
Sade hüzünlendim, seviştim dostlar…

Turna katarına, katılan uçtu
Geldim ki yuvaya, yerleri boştu
Eskiyi bırakıp, yeniye koştu
Sade hüzünlendim, kırıştım dostlar…

Ne güzel şey, başarıyı kutlamak
Her baharda, filiz verip patlamak
İşte devrim, çağdan çağa atlamak
Bazanda şımardım, yılıştım dostlar…

Her zaman başarı, mutluluk saçar
Bir kapı kapatır, bin kapı açar
Bu kapılar senin, Hüseyin Uçar
Çağa çağdaşlığa, kavuştum dostlar…

03/04/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

AŞKIN ADI

Aşkla cezalıyım, meşki tatmadım
Bilgisizi bu kervana katmadım
Aylar yıllar, kovaladı kopmadım
Aşkın adı, muhabbettir sevgilim…

Bu yaşanılanlar, güncel konular
Sevenden gizlenmez, gülüm sunular
Yüreğimi yolur, oldu anılar
Aşkın adı, muhabbettir sevgilim…

Ürettiğim neyse, koydum önüne
Ben sana aşığım, degil tenine
Seven insan, hiç başlamaz yemine
Aşkın adı, muhabbettir sevgilim…

Romantizim degil, sana açtığım
Kimler görmüş, söz veripte caydığım
Hayalinle taçlanırken yastığım
Aşkın adı, muhabbettir sevgilim…

Yol gösterir sandım, babamla dedem
Yarına dönüşür, her ehli adem
Nevrozu müjdeler, kar delen, çiğdem
Aşkın adı, muhabbettir sevgilim…

Tüm bunları, gülüm sana yaşattım
Sen görmedin, tüm dünyanı  kuşattım
Hem sevgimi, hem duygumu boşalttım
Aşkın adı, muhabbettir sevgilim…

Girdim hayat denen, güzel okula
Aldım diplomayı, yana yakıla
Düştün ey sevdigim, heran akıla
Aşkın adı muhabbettir sevgilim…

Hedefi belirler, kaptan denizde
Doğruyu bilenler, yürümez izde
Sevdasi dillerde, Taşatan közde
Aşkın adı, muhabbettir sevgilim…

04/05/2010.Hüseyin Uçar.

KUŞSARAY.2.

Kuşsarayın tarihinde dolaştım
Onca ülke, onca sınırlar aştım
En sonunda, canım sana ulaştım
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Hiç bir şey durmuyor, koydugum gibi
Boşalmış haneler, duydugum gibi
Kabullendi beni, doğdugum gibi
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Mahallemi gezdim, kimseler yoktu
Oysa soracağım, sorular çoktu
Hüzünler sineme, işleyen oktu
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Yıkılmış bir ören, ata ocagı
Aradım o peğde, kabı kacagı
Kavuruyor artık, gurbet sıcagı
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Yollarını yordum, tarlanı ektim
Bahceni suladım, bağların teptim
Bunca yıl gurbette, özlemin çektim
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Arpalığa indim, harmana geldim
Cehrilige girdim, ormana geldim
Bırakma sevdigim, ben sana geldim
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Söyle kutlayayım, hangi kurumu
Sanal alem sanar, canlar durumu
Kırk yıl oldu, terk edeli Çorumu
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Ben nideyim, aramayan devleti
Bu dünyada, pazarlıyor ahreti
En sonunda, yurt edindik gurbeti
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Ayrılığa, acılara tanıgım
Kendi vicdanımda, kendim sanıgım
Beni terk eyledi, gitti mantıgım
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Girdim mezarlığa, canlar pazarı
Say say bitmez, toprak kokan mezarı
Her mezar başında, duydum azarı
Anılar duragım, oldun Kuşsaray,
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

Kalenin dorugu, çıktım tepeye
Yenilme Taşatan, nolur öfkeye
Beş senede bir kez, geldin ülkeye
Anılar duragım, oldun Kuşsaray
Bana ne sorular, sordun Kuşsaray…

07/04/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

TÖRENİZE LANET

Güzel saçlarına, kına yakmışlar
Can feryatta, gelen giden bakmışlar
Acımadan körpe canı almışlar
Törenize lanet, yüzüne lanet…

Saçlarından çeke, çeke yatırmış
Bakan göze, hançerini batırmış
Elinde ki hançer, degil satırmış
Törenize lanet, özüne lanet…

Bir genç ile, sohbet etmiş laflamış
Sevdigini herkeslerden saklamış
Baba oğul, yakalayıp haklamış
Törenize lanet, sözüne lanet…

Bu vahşete, nasıl suskun durulur
Namus temizlenmiş, ağa kurulur
Arkasından, davul zurna vurulur
Törenize lanet, izine lanet…

Durdurulamadı, yüzlerce yıldır
Dirimi vicdanın, namazım kıldır
Bu düzen böyledir, istersen çıldır
Törenize lanet, tezine lanet…

Ne kadar düşünsem, iner derine
Kimleri korlar, senin yerine
Yalvara dur, allahına, pirine
Törenize lanet, közüne lanet…

12/04/2010.Bağ evi.Hüseyin Uçar.

ANLAYIN ARTIK

Canlar muhabbetle, söze başlarken
Sevgi pınar olur, fidan aşlarken
Değerler bilinsin, nolur yaşarken
Gidenler gelmiyor, anlayın artık…

Güle benzer inan, dostun dikeni
Çok severim, dostlukları ekeni
Kuşsaraydır, cümlemizin kökeni
Konanlar göçüyor, anlayın artık…

Anadan atadan, kalan anılar
Bize ders olmalı, dünkü konular
Yaratalım yeni, güzel sunular
Cahiller bilmiyor, anlayın artık…

Yıkmamalı bizi, küçük dalgalar
Yıldan yıla, büyümeli halkalar
Sevgi tükenirse, sürür kavgalar
Kırılan gülmüyor, anlayın artık…

Çok acılar çekti, birinci kuşak
Bire binler veren, her biri başak
Çok geçmeden canlar, göründü kavşak
Bu yara kanıyor, anlayın artık…

Bir adım, Almancı, bir adım göçmen
Kırk yıl oldu dostlar, olmadım seçmen
Her şeyden geçin, kimlikten geçmen
Irkçılar coşuyor, anlayın artık…

15/04/12010.Hedebo.Hüseyin Uçar

DİLİNE SAĞLIK

Alın sunuyorum, gönül listemi
Cana muhabbettir, canın sitemi
Metiyeler dizmiş, bana Bestemi
Yakışır köylüme, diline sağlık…

Söz sohbetin bilir, muhabbet ehli
Herkese örnektir, davranış şekli
Nasıl yargılarsın, tabiat renkli
Yakışır köylüme, diline sağlık…

Değerleri korun, değer düşmesin
Gece gündüz, coşan, akan çeşmesin
Emekçisin, emeğinle  pişmesin
Yakışır köylüme, eline sağlık…

Hep koşturun, arayışlar bitmesin
Rüzğar alıp, bir tarafa gitmesin
Ne diyeyim, Kuşsaraydan yetmesin
Yakışır köylüme, diline sağlık…

Dolaşmaz dilimiz, asla yalanda
Doğruluk, dürüstlük, hep ön planda
Aloooo ordamısın, ses ver Hollanda
Yakışır köylüme, diline sağlık…

Taşatan taşlanıp, dövülse bile
Aklının ucundan, geçermi hile
Pınardır akışır, Türküler dile
Yakışır köylüme, diline sağlık….

14/04/2010.Bağ evi.Hüseyin Uçar..

İNSAN KALMAK

Kırılan ağacı sardıramazsın
Kimselere kıyıp kırdıramazsın
Bu kadar yükü kaldıramazsın
İnsan kalmak, kolay degil canlarım…

Her olur olmaza, sevilemezsin
Yerine övünür, övünemezsin
Her rüzğar önünde eğilemezsin
İnsan kalmak, kolay degil canlarım…

Bir bilen olursa, dillerim susar
Kükremiş yanardağ, alevler kusar
Farkında olmazsın, dünyanı sarsar
İnsan kalmak, kolay degil canlarım…

İhtiyacım vardır, aklı evele
Hayali unutup, tutsak elele
Nolursun ozanım,  gel dokun tele
İnsan kalmak, kolay degil canlarım…

Bazan önleyemem, sabırlar taşar
Nasıl yaptığına, kendide şaşar
Koşullar ne ise, benimser yaşar
İnsan kalmak, kolay değil canlarım…

20/04/2010.Bağ evi.Hüseyin Uçar.

GÖRMEM GEREKİR

Öyle yüklüyüm ki, taşımaz gemi
Oysa ummanları, gezmem gerekir,
Şafaklar kucaklar, elbet erdemi
Koydugum hedefe, varmam gerekir…

Ufuklar üstünde, yolcuyum bu gün
Yeşilaycı oldum, kolcuyum bu gün
Gerçekci degilim, falcıyım bu gün
Başka kültürleri, görmem gerekir…

Hedefler toplandı, türbüne kondu
Ne güzeldir bilim, her şeyi sundu
Uyandım rüyadan, gezegen dondu
Yaşamın izini, sürmem gerekir…

Ne lazımsa aldım, gönül katıma
Kocaman evreni, sardım sırtıma
Binem dedim, binemedim atıma
Dogruyu yanlışı, bilmem gerekir…

Ses verenin, yakasına yapışmam
Bilmeyenle, hiç bir şeyi tartışmam
Çok zor olur, ayrılığa alışmam
Sorulara cevap, bulmam gerekir…

Yeter be Taşatan, adı takıla
Kıyımlarla düşüyorum akıla
Bir tarih oluştu, yana yakıla
Katillerden hesap, sormam gerekir…

18/04/2010.Bağ evi.Hüseyin Uçar.

AŞK NARINA

Hala taşıyorum, taktığın adı
Bozuldu kalmadı, dünyamın tadı
Duysa’idin boğazlanan feryadı
Dönüp geri, bakarmıydın, gül yüzlüm…

Vurdum bu ömrümü, sensiz yollara
Kuşlar gibi kondum, daldan dalara
Sen düşürdün, bu onulmaz hallara
Aşk narına, yakarmıydın, gül yüzlüm…

Dünyayı dolaştım, sendeydi gönlüm
Beni senden ancak, koparır ölüm
Birer birer kırdın, ses veren telim
Duysa’idin, kırırmıydın, gül yüzlüm…

Kalemi kırıyor, baktım hakime
Birde idam, sıdırdınız yüküme
Yaralarım sardırırdım hekime
Son nefeste, asmasaydın, gül yüzlüm…

Önce tanımazdım, birliyi ası
Sen oldun, ömrümün hüzünü, yası
Nerde Taşatanın, yurdu yuvası
Sevse’idin, yıkarmıydın, gül yüzlüm…

16/03/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar..

EREN BAŞLIYOR OKULA

Çimento, kuma, çakıla
Neler getirdik akıla
Eren başlıyor okula
Einskein olur oğlum
Hedefine varır oğlum…

Ortam hazır, koşul hazır
İnşallahlar beyin kazır
Hiç yalvarma, gelmez hızır
Einstein olur oğlum
Yaraları sarır oğlum…

İnançlardan uzak tutun
Yanlışları hep unutun
Sade bilimsel okutun
Einstein olur oğlum
Büyük adam, olur oğlum…

O yönetsin, o gökleri
Sevgi dolsun yürekleri
Kaderci degil kökleri
Einstein olur oğlum
Aradığın, bulur oğlum…

Bu sözlerin tümü gerçek
Yönetilmez, yönetecek
Unutulmaz, bu bir gelecek
Einstein olur oğlum
Bilgi ile, dolur oğlum…

Taş atana, gül atmayın
Vicdanları ağlatmayın
Ufukları daraltmayın
Einstein olur oğlum
Sözlerinde, durur oğlum…

O hazırdır, hep görevli
Hem yabancı, hemi yerli
Ak alnından, öpün terli
Einstein olur oğlum
Ummanlara, dalır oğlum…

Her konumda ufuk açar
Etrafına hayat saçar
Can torunun, Dede Uçar
Einstein olur oğlum
İstediğin, alır oğlum..

24/04/2010.Bağ evi.Hüseyin Uçar.

GELEYİM YAR

Sitemime dayanırsan
El atınca uyanırsan
Soyun gibi soylanırsan
Geleyim yar, geleyim yar
Gül yüzünü, göreyim yar…

Uzak demem, yakın demem
Sensiz tek lokmayı yemem
Uzun sürmez, gülüm gelmem
Geleyim yar, geleyim yar
Gül yüzünü, göreyim yar…

İn demezsen, inan inmem
Kolaymı kaderi yenmem
Yola çıktım geri dönmem
Geleyim yar, geleyim yar
Gül yüzünü, göreyim yar…

Beyhudeye övsem olmaz
Bu ruhumu dövsem olmaz
Bir hayali sevsem olmaz
Geleyim yar, geleyim yar
Gül yüzünü, göreyim yar…

16.10.2009. Hedebo. Hüseyin Uçar.

BİR DAL GİBİ EĞDİ BENİ

Sorma anlamam seçimi
Zengin anlamaz geçimi
Bir dağa, döktüm içimi
Dağ kükredi, dövdü beni…

Ekmek bekler, aç karınlar
Üst üste gelir sorunlar
Okul bulamaz torunlar
Bu sorunlar, boğdu beni…

Sabana koşulan attım
En sonunda, atı sattım
Geceyi gündüze kattım
Etrafından, kovdu beni…

Meta gibi pazarladı
Köle gibi azarladı
Kurşun döktü nazarladı
Bu şartlarda, övdü beni….

10.10.2009.Hüseyin Uçar..

ANLAYANLAR KONUŞSUN

Bunca yıldır, inemedim dağdayım
Hangi bahcivanla, hangi bağdayım
Nasıl coğrafyada, nasıl çağdayım
Anlamadım, anlayanlar konuşsun…

Altın diye yutturdular kalayı
Zora çevirdiler, niçin kolayı
Diyor aptal, gülenlerin alayı
Anlamadım, anlayanlar konuşsun….

Suçumu bilmedim, yargıda kaldım
Her yanlarım kırık, sargıda kaldım
Dört yanım karanlık, sorğuda kaldım
Anlamadım, anlayanlar konuşsun…

Yalan söylediler yana yakıla
İşleri olunca, düştüm akıla
Çok yalvardım, salmadılar okula
Anlamadım, anlayanlar konuşsun….

30.09.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

GÖLETLER GİBİ DURGUNUM

Ömürler geçiyor, koşamıyorum
Eskisi kadar, coşamıyorum
Küçük engelleri, aşamıyorum
Vurgun yemişim, yorgunum
Göletler gibi, durgunum…

Ayna oldum, dolunayı aradım
Tarariken, kendi saçım taradım
Aşkı yaşamaktı, benim muradım
Vurgun yemişim, yorgunum
Göletler gibi durgunum…

Öykü oldum, okundukça okundum
Halı oldum, hoyrat elde dokundum
Kıydı zalim, yakındıkça yakındım
Vurgun yemişim, yorgunum
Göletler gibi, durgunum….

Tarlalara ekin, oldum ekildim
Vicdanımla, herkeslere vekildim
Anıt oldum, şehitliğe dikildim
Vurgun yemişim, yorgunum
Göletler gibi, durgunum…

15.12.2009.Hüseyin Uçar.

YÜREK HARMAN OLDU

Çıktım bulutlara, baktım aşağı
Astım yıldızlara, belim kuşağı
Baktım dans ediyor, buğday başağı
Yürek harman oldu, gönül çeç oldu…

Öbeğin başında, tersiz köpekler
Bir metre önde, koşar göbekler
Açlıktan ölürken, mahsum bebekler
Yürek Ferman oldu, gönül heç oldu…

Olan aydınlığı, taktım dalıma
Karanlık yüzlüler, kaçtı çalıma
Devam ettim, korkusuzca yoluma
Yürek derman oldu, Gönül geç oldu…

Gaflete dönüştü, bütün uykular
Kesti yolumuzu, kesti korkular
Titreşim içinde, olan dokular
Yürek sarman oldu, gönül seç oldu…

Bizler emekçiyiz, kalan izleriz
Üretende, tüketende bizleriz
Vicdansızdan, niçin vicdan bekleriz
Yürek yalman oldu, gönül göç oldu…

20.09.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar..

CAN HOŞ GELDİN

Tabiatı, sevip saydın
Kütüklere, geçti kaydın
Özler aydın, gözler aydın
Erenimiz, sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

Koc’üsüğün talebesi
Süt kokuyor, süt nefesi
Köksalların alfabesi
Erenimiz, sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

Öptüm, sevdim niceledim
Tasfirlerin inceledim
Hep adını heceledim
Erenimiz, sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

Sıkılırsan bizi izle
Yaşam çetin, yürü dizle
Yorğanına, beni yüzle
Erenimiz, sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

Azalıyor bak telaşım
Dünden daha, diktir başım
Hem arkadaş, hem çağdaşım
Erenimiz, sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

Felek sinemizi oklar
Acın halin bilmez toklar
Seven sevdiğini yoklar
Erenimiz, sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

Yeter gönül, öfken dinsin
Yolcular evine insin
Ömrümüze doğan günsün
Erenimiz,sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

Bölüklerim alay şimdi
Örenlerim saray şimdi
Senle gülmek kolay şimdi
Erenimiz, sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

Taşatanı taşla gitsin
Gözlerini yaşla gitsin
Yürümeye başla gitsin
Erenimiz, sefa geldin..
Can hoş geldin..
Sen hoş geldin..

20.12.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

MURADIN NE?1

Unutulmuş çul gibisin
Harap olmuş, yol gibisin
Yalanları, bol gibisin
Söyle güzel, Muradın ne?

Yargılıyor bakışların
Hiç bitmiyor yokuşların
Acımasız  çıkışların
Söyle güzel, Muradın ne?

Okur isen, okul olam
Dertlerine, derman bulam
Bahanesiz, vermen selam
Söyle güzel, Muradın ne?

Sen üzgünsen, ben üzgünüm
Geceye dönüşür günüm
Mahşere koma dügünüm
Söyle güzel, Muradın ne?

Mutsuzluğu yakıştırma
Sıkışırsın, sıkıştırma
Dost düşmanı, bakıştırma
Söyle güzel, Muradın ne?

İstiyorsan, sitem eyle
Koca ömür, geçmez böyle
Sevmiyorsan, doğru söyle
Söyle güzel, Muradın ne?

06.09.2009Hedebo.Hüseyin Uçar.

OKU OKU BİTMEZ GÜLÜM

Bakışlar çeç, saçlar harman
Çekildi dizimden derman
Nasıl emir, nasıl ferman
Oku oku bitmez gülüm.
Neden alıp gitmez ölüm..

İplik tutmaz, urbam yama
Ne söylersen duymaz hama
Tuz sepeler, tuz yarama
Sızılarım bitmez gülüm.
Neden alıp gitmez ölüm..

Ne üretsem, korlar kota
Cokerim der, binmez ata
Pençe benzer, ahtapota
İşkenceler bitmez gülüm.
Niçin alıp gitmez ölüm..

Kibrikleri yün tarağı
Ömrüme yağan kırağı
Vicdanları çöl kurağı
Yangınlarım bitmez gülüm.
Beni alıp gitmez ölüm..

Her bir işe sokar çomak
Diş döküldü ezmez damak
Soytarıya oldum yamak
Tafraları bitmez gülüm.
Beni alıp gitmez ölüm..

Bir türlü gelmez kendine
Karalar çalır rengine
Benlenir inmez engine
Belaları bitmez gülüm.
Beni alıp gitmez ölüm..

Zaman dolur biter ömür
Yüregimiz yanan kömür
Ulaşamam yağar emir
Nükteleri bitmez gülüm.
Beni  alıp gitmez ölüm..

21.12.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

MURADIN NE?2

Yitiğin ne ise ara
Oldun bir melhemsiz yara
Benim senden, bahtım kara
Söyle güzel, Muradın ne?

Bir duygusuz, taşa döndüm
Her gün biraz, başa döndüm
Bir beyinsiz, kuşa döndüm
Söyle güzel, Muradın ne?

Öz geçmişim, bana sorma
Olumsuz hayaller kurma
Çek vur beni, üzgün durma
Söyle güzel, Muradın ne?

Celallendin, gene erken
Gül dalında olur diken
Ömür geçti, yapma derken
Söyle güzel, Muradın ne?

Soru sordum, yüze döndüm
İlk bahardım, güze döndüm
Çöllerdeki, ize döndüm
Söyle güzel, Muradın ne?

İstiyorsan, taşla beni
Sebze gibi haşla beni
Okumaya başla beni
Söyle güzel, Muradın ne?

Nere çağırsan geleyim
Varım yoluna sereyim
Muradın ne, de bileyim
Söyle güzel, Muradın ne?

07.09.2009Bağevi.Hüseyin Uçar.

OĞUL GÜNÜN KUTLU OLSUN

Otuz yılımın direnci
Eren altın, Ronya inci
Kara tenli beyaz zenci
Oğul günün, kutlu olsun…

Çoğal gel, dağıl evrene
Tülayla yürü törene
Kurbanım, seni verene
Oğul yaşın, kutlu olsun…

Coştum oğul, coştum bu gün
Bentlerimden, taştım bu gün
O sofrada, baştım bu gün
Oğul günün, kutlu olsun…

Su serpersin,yüreğime
Gıda olun çöreğime
Güç olursun bileğime
Oğul günün, kutlu olsun…

Ne söylesem algıladın
Çağ dışını, yargıladın
Sana benzesin evladın
Oğul yaşın, kutlu olsun…

Zenginim var, fakirim var
Yaratıcı fikirim var
Senin gibi, zakirim var
Oğul günün, kutlu olsun…

Birbiriniz sevin sayın
Başı olun, hep halayın
Kütüğüsün kuşsarayın
Doğum günün, kutlu olsun…

Söyleyeceğim, bu kadar
Kutluyorum, koca Haydar
Baban sana, elbet serdar
Otuz yaşın, kutlu olsun…

03/03/2010.Hundige.Hüseyin Uçar.

GÜNÜM AYDIN

Bir aydınlık, güne kalktım
Dönüp ufuklara baktım
Bütün dertlerimi yaktım
Günüm aydın, gönlüm aydın…

Çektim havayı içime
Özde başladım seçime
Her şey uyuyor ölçüme
Günüm aydın, özüm aydın…

Barışa koşarken çevren
Yeter yaşamayı öğren
Senide kucaklar evren
Günüm aydın, gözüm aydın…

Her yana yelken açarım
Etrafa neşe saçarım
Cehalet senden kaçarım
Günüm aydın, sözüm aydın…

Çok az olur, böyle günler
Boşa geçmiş, geçen dünler
Seven sevdiğini ünler
Günüm aydın, yüzüm aydın…

Ay oldum doğdum geceye
Yıldızım, yağdım eceye
Hadi canlar eğlenceye
Gözüm aydın, izim aydın…

Dallarıma, konsun kuşlar
Taşatana, düz yokuşlar
Yaşam her gün, yeni başlar
Günüm aydın, çözüm aydın….

22.09.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar

AKLIM ALDIN GÜZEL

Tenine benziyor, güzeldir elin
O fidan boyun, incecik belin
Yanaklar açılmış, kendisi gülün
Aklım aldın güzel, düştüm peşine
Rastlamadım, bu dünyada eşine…

Gülüşün bahardır, bakışın yazdır
Eğer istemessen, mezarım kazdır
Nasıl metedeyim, ne desem azdır
Aklım aldın güzel, düştüm peşine
Rastlamadım, bu dünyada eşine…

Aşkın esti, duygularım dağıttı
Gece gündüz, yollarına bakıttı
O içten bakışlar, sana akıttı
Aklım aldın güzel, düştüm peşine
Rastlamadım, bu dünyada eşine…

Konuştukça sandım, bülbül şakıyor
Gözü olan herkes, sana bakıyor
İnan ki özlemin, içim yakıyor
Aklım aldın güzel, düştüm peşine
Rastlamadım, bu dünyada eşine…

Sensiz bütün yollar, benle tartışır
Kölen oldum güzel, gözler bakışır
Ne giyersen gülüm, sana yakışır
Aklım aldın canım, düştüm peşine
Rastlamadım, bu dünyada eşine…

01/03/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

KADER GÜLÜR; BEN AĞLARIM

Ekmek dedik, düştük yola
Rakı diye, içtik kola
Hüzün, keder, dola dola
Yollar gülür, ben ağlarım…

Ne deseler, olduk razı
Ceylan avlar, oldu tazı
Nasıl kader, nasıl yazı
Kader gülür, ben ağlarım…

Bakışlar kart, duygu körpe
Hep uyardım, öpe öpe
Gene bana, aldı cepe
Kendi gülür, ben ağlarım…

Küsmüş bana, bakmaz evim
Her gün biraz, coşar sevim
Menzile varmak görevim
Menzil gülür, ben ağlarım…

Bu dünyada, yerim mi var
Muradım mı, yarim mi var
Paylaşımda terim mi var
Zalim gülür, ben ağlarım…

Ne desem, kızar şakaya
Dolanır geçer arkaya
Ondan duyarlıdır kaya
Kaya gülür, ben ağlarım…

Aşkı muhabbeti sevdik
Bakıştık, kedere değdik
Ayrılığa boyun eğdik
Eller gülür, ben ağlarım…

Akıl ermez, işlerim var
Papuç gibi, dişlerim var
Ulaşılmaz, düşlerim var
Düşler gülür, ben ağlarım…

23.09.2009.Hüseyin Uçar.

YAR OLMAK;BİR BÜYÜK MAKAM

Güzeliğin artık, bende yaşıyor
Ne söylersen, yüreğimi kaşıyor
Sözcüklerim gülüm, seni taşıyor
Yürek yangınımı, kimseler bilmez
Bu sevda çağlara, uzanır ölmez…

Baharda çağlayan, ırmaktım, seldim
Bağrını ıslatan, yağmurdum, yeldim
Sevdiğim seninle, esmeye geldim
Yürek yangınımı, kimseler bilmez
Yerleştim ruhuna, gözlerin görmez…

Sensizlik sevdiğim, içimde korku
Yazdıgım mektubu, günlerce oku
Aşkımız hatırla, bir halı doku
Yürek yangınımı, kimseler bilmez
Senden uzaklarda, hiç yüzüm gülmez…

İste taşıyayım, çorbayı, aşı
Yoluna koymuşum, akılsız başı
Susturamam gönül, değirmen taşı
Yürek yangınımı, kimseler bilmez
Seven sevdiğini, kimseye vermez…

Müsade et gülüm, nişanem takam
Bilirsin yar olmak, bir büyük makam
O melek yüzüne, bir ömür bakam
Yürek yangınımı, kimseler bilmez
Senden uzaklarda, yaz bahar gelmez…

02/03/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

HAVAYI GERME

Biraz düşün, uçma nolur
Sorunlardan kaçma nolur
Yeni dertler, açma nolur
Nolur gülüm, nolur gülüm
Yolumuz bekliyor ölüm…

İstiyorsan elin verme
Gelip gidişimi görme
Etrafıma duvar örme
Nolur gülüm, nolur gülüm
Yolumuz bekliyor ölüm…

Uyan ipe unu serme
Yetmezmi havayı germe
İpek saçlar uçsun örme
Nolur gülüm, nolur gülüm
Yolumuz bekliyor ölüm….

Nerde verilen sözümüz
Hala utanmaz yüzümüz
Sevdaya doysun özümüz
Nolur gülüm, nolur gülüm
Yolumuz bekliyor ölüm….

Karlar yağarken yapıya
Kabuslar çöker tabuya
Kilit vurma, gel kapıya
Nolur gülüm, nolur gülüm
Yolumuz bekliyor ölüm….

13.09.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

KADINLAR GÜNÜ

Anamız diyerek övdük
Bacımız diyerek dövdük
Karımız diyerek sövdük
Al sana, kadınlar günü…

Ahçımız olur mutfakta
Harmancımızdır orakta
Gönlün kırdık, her durakta
Al sana, kadınlar günü…

O eğitir, cahil, hamı
Hep yüklenir, derdi gamı
Onlar sarırlar, yaramı
Al sana, kadınlar günü..

Ne diyeyim, yaşam çok zor
O yanılmaz, tarihe sor
Gözler yaşlı, surat mosmor
Al sana kadınlar günü…

Topluyorlar, hep hasadı
Kimse duymaz, bu feryadı
Anne olmak, tek muradı
Al sana, kadılar günü…

Kucagında, bebek ağlar
Elini kolunu bağlar
Böyle geçip gitti çağlar
Al sana, kadınlar günü…

Koşan odur, hep emele
Hem işçidir, hem amele
Harcı koyan, o temele
Al sana, kadınlar günü…

Aradıgı sade vakar
Hem sopa yer, hemde bakar
Kaderine türkü yakar
Al sana, kadınlar günü…

Baba döver, kardeş döver
İşine gelince över
Kocası cinsine söver
Al sana, kadınlar günü…

Uçuşuyor hayalleri
Başında kavak yelleri
Dut yemiş, bülbül dilleri
Al sana, kadınlar günü…

Genç ve güzel, taze taze
Sanki elde, bir yelpaze
Sarhoş masasına meze
Al sana kadınlar günü…

Hem sevgili, hemi köle
Kabullenir, bile bile
Sevda olur, düşer dile
Al sana kadınlar günü…

Adı var sade, bu günün
Köle, ertesi düğünün
Yılda bir günde sevinin
Al sana, kadınlar günü…

Yüzde altmışı toplumun
Dermanı olur kolumun
Annesi, kızım, oğlumun
Al sana, kadınlar günü…

Ne eşitlik, ne paylaşım
Aşım, ovam, dağım taşım
Nasıl yaşam, de gardaşım
Al sana, kadınlar günü…

Değışmedik, hepten buyuz
Durmaz kırır, döker uyuz
Sorgulayan, toplummuyuz
Al sana, kadınlar günü…

Taşatana hiç, sormayın
Boşa hayaller, kurmayın
Yeter sorgulan, durmayın
Al sana, kadınlar günü…

08/03/2010.Hedebo.Huseyin Uçar.

NERDESİNİZ?

Gece gündüz loğlanırım
Dike dike doğranırım
Bir zalime bağlanırım
Hukukçular, nerdesiniz?

Çalıyorlar yerden yere
Tanık denmez, bakar köre
Nasıl mantık, nasıl töre
Ahlakçılar, nerdesiniz?

Sanarsın dolunay doğar
Bulutlar yıldızı sağar
Korulara ateş yağar
Ormancılar, nerdesiniz?

Omuzumda davul çalar
Yalanı diline dolar
Boşa akar, bakın sular
Barajcılar, nerdesiniz?

Nolur bir gün estireyim
Bir saatcik kestireyim
Dile düşmüş mersiyeyim
Duyarlılar, nerdesiniz?

Nerde çağırsa sesiyim
Ardındaki, gölgesiyim
Coğrafyanın neresiyim
Çiziciler, nerdesiniz?

Taşatanım taşlanıyor
Taşlar gibi yaşlanıyor
Yalancılar taçlanıyor
Ey savcılar, nerdesiniz?

12.09.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

ALTMIŞ YAŞIM

Bu çınarı sevdim canlar
Dallarını eğdim canlar
Altmışıma değdim canlar
Altmış yaşım, sefa geldin…

Nasıl geçti anlamadım
Hiç kimseye soramadım
Ben üstünlük aramadım
Altmış yaşım, sefa geldin…

Teneşire kadar oku
Bilgi dolsun, her bir doku
Aklına gelmesin korku
Altmış yaşım, sefa geldin…

Adımız, güneşten, aydan
Yola çıktım kuşsaraydan
Hiç kopmadım, o halaydan
Altmış yaşım, sefa geldin…

Sıkıntılar çoğalıyor
Yıllar ömrü kovalıyor
Hangi şey aynı kalıyor
Altmış yaşım, sefa geldin…

Danimarka, dön, dolaşa
Gurbette, bitmez telaşa
Dostlara haber ulaşa
Altmış yaşım, sefa geldin…

Tabiatı etmem inkar
Sen görmezsin, o hep akar
Yok olmaktan, her can korkar
Altmış yaşım, sefa geldin…

Üç evlat var, iki torun
Acıları benden sorun
Yürüdüm üstünde korun
Altmış yaşım, sefa geldin…

Yükseliyor basamaklar
Tanıktır ala şafaklar
Her yaş güzeldir uşaklar
Altmış yaşım, sefa geldin…

Açta kaldım dilenmedim
Hoş görüye direnmedim
Yanlışları öğrenmedim
Altmış yaşım, sefa geldin…

İmbik oldum damıtmadım
Demi boşa akıtmadım
Kimseyi yan bakıtmadım
Altmış yaşım, sefa geldin…

Ömrüm gurbet olmuş efe
Bu gün bayram, dün arefe
Can cana, dostlar şerefe
Altmış yaşım, sefa geldin…

İşi gücü, gel asalım
Baştan ayağa masalım
Çocuk gibi duygusalım
Altmış yaşım, sefa geldin…

Altmış yıl ha, sanki şaka
Ne diyeyim elde yaka
Bu ne süprüz, ne alaka
Altmış yaşım, sefa geldin…

Taşatana değdi taşın
Beladan kurtulmaz başın
Galibisin bu savaşın
Altmış yaşım, sefa geldin…

Hedebo/Hüseyin Uçar.

BEN ONA HAYRAN

Ne güzel gözükür, çıktım havaya
Aktım yücelerden, aktım yuvaya
Yemyeşil gözükür, baktım ovaya
Ova bana hayran, ben ona hayran…

Cennetten farksız, gözükür her yan
Doyumsuz görünür, eyledim seyran
Bu fırsat bulunmaz, ey gönül dayan
Doğa bana hayran, ben ona hayran…

Bülbüle dönüşmüş, bülbüle diller
Üzmedi bülbülü, açıldı güller
Başağı geline, benzetmiş yeller
Hava bana hayran, ben ona hayran…

Güzellikler içsel, orda birikir
Anlaşılmaz bazen, zalim gözükür
Kızar kükrer amma, sonra enikir
Dava bana hayran, ben ona hayran…

Çiçeklendi ağaç, dal budak kırma
Hazırla kendini, boşuna yorma
Sevda pınarların, coşarken durma
Sevi bana hayran, ben ona hayran…

15.09.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

SAHİBİYİM BEN

Kimse duymaz, sitemini nazını
Aşık olup, omuzluyor sazını
Önüne yıgsanda, alır azını
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

Sabır çekip, verilenle yetindi
Dost dediği, düşmandanda çetindi
Ne korktu, ne sindi, nede çekindi
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

Yad yabanı, bastırmıyor izine
Düşlerini haykırıyor yüzüne
Diplomasın, bitiştirir tezine
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

Ders istersen, bir gün verir dersini
Yenilsede hiç düşünmez tersini
Kimse susturamaz, o gür sesini
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

Duygusal içlidir, sevgide ırmak
Özgürlüğe koşar, yakışmaz durmak
Amacı devrimci, bir dünya kurmak
Böyle bir  mirasın, sahibiyim ben…

Devrimci ölünce, sesin duyalar
Karlar ile, yağmurlarla yuyalar
Denizler, Mahirler, Kalpakkayalar
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben..

Bütün haklarına, sahip çıkanlar
Ovadan, dağlardan, şehre akanlar
O kokuşmuş, tabuları yıkanlar
Böyle bir  mirasın, sahibiyim ben…

Yapışır yakana, oynarsan oyun
Çok sürmez efendi, ölçülür boyun
Mahşere kalmaz, düğünün toyun
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

Hem düşümüz, hemde dünyamız farklı
Soyup sömürmeye, yetiyor aklı
Demedim son sözüm, yürekte saklı
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

Bulanıkmı söyle, nasıl havalar
Ezilenler, ezenleri kovalar
Bizim bu şehirler, dağlar, ovalar
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

Yürekler bilenir, yergi yerinde
Gözünüz emekte, alın terinde
Sesler çogalıyor, duyun derinde
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

Bu sözlerim inan, değil göz dağı
Çok sürmez kaparlar, karanlık çağı
İsteyince yeşertirler kurağı
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben..

Taşatanım diyor, duyun tekeli
Emeğin cebine, atmayın eli
Yürürse her yandan, bir insan seli
Böyle bir mirasın, sahibiyim ben…

16/02/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

BOŞA BEKLEMEYİN

Adın ansam dudaklarım titriyor
Anılara koşsam, hayal bitiyor
Sensiz gardaş, tüm varlığım yitiyor
Yolarıma duman, çökmüş gelemem
Zalim felek senden, dilek dilemem…

Toplarsın yakamı, nedir suçumuz
Gün geçtikçe, daralıyor açımız
Aldın gardaşlarım, kaldı kaçımız
Boşa beklemeyin, canlar gelemem
Akar göz yaşlarım, artık silemem

Çölleşiyor yeşil, alan kalmıyor
Kalan dostlar, kapımızı çalmıyor
Neyi arzu etsem, biri olmuyor
Vurgun yedim, gönül küskün gelemem
Sıra kime geldi, şimdi bilemem…

Bu ne hızdır, göçler peşi peşine
Bakılmıyor gençliğine işine
Dokunmak isterim, felek dişine
Çok yorgunum, hiç bekleme gelemem
Gücüm yetse, öldürürüm, ölemem….

Çok kırıldım, yeter artık kırmayın
Yalvarırım, birbiriniz yormayın
Dolu yaşan nolur, soru sormayın
Yüreğimden vurulmuşum gelemem
Yoklar şimdi, aradığım göremem…

Biliyorum anlatmayın durumu
Bittim artık, soramıyom sorumu
Ben nideyim gardaş, sensiz Çorumu
Sevdiklerim göçmüş, daha gelemem
İstesemde bundan, geri gülemem…

18.09.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

GÜL YÜZLÜM

Ben vurgunum, gözleriyin renğine
Gözler gülsün, yüzler gülsün, gül yüzlüm
Ben muhtacım, hoş görüne sevgine
Sözler gülsün, yüzler gülsün, gül yüzlüm..

Düz edelim, engelleri yokuşu
Güle benzer, saçlarıyın kokuşu
Gel özletme, muhabbetli bakışı
Özler gülsün, yüzler gülsün, gül yüzlüm…

İlk baharı, müjdeliyor erikler
Kaşlarına dokunuyor kibrikler
Görür görmez, çözülüyor ilikler
Dizler gülsün, yüzler gülsün, gül yüzlüm…

Ne diyeyim, saltanatın sürüyor
Yalan değil, bu gözlerim görüyor
Aşkın ile yollar, koşmuş yürüyor
İzler gülsün, yüzler gülsün, gül yüzlüm…

Yakışmıyor uzaklardan bakışmak
İncitiyor zaman ile yarışmak
Korkutuyor ayrılıkla tanışmak
Tezler gülsün, yüzler gülsün, gül yüzlüm..

17/02/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar.

DUYAN OLMADI

Güneşler doğmadı, bir tek günüme
Gelen giden, sövdü saydı dinime
Her sözcüğü hançer, battı tenime
Bir ömür haykırdım, duyan olmadı…

Yağmurlu bulutlar, kesti yolumu
Gurbet kırdı, kanadımı kolumu
Düşman eylediler, bana solumu
Bir ömür bağırdım, duyan olmadı…

Gelek dedik birgün, yamaç yamaca
Bulut olup, yağamadık kıraca
Doğar doğmaz, bağladılar haraca
Bir ömür bağırdım, duyan olmadı…

Pusulası hiç bakmıyor yönüme
Engeller yığıyor, zalim önüme
Anıları kardır, yağar ömrüme
Bir ömür bağırdım, duyan olmadı…

Karanlıkta, katran oldu damladı
Düşler bile, duya duya hamladı
Esen yeli, uçan kuşu zamladı
Bir ömür bağırdım, duyan olmadı…

Ne aradım canlar, bakın ne buldum
Umutlar tükendi, isyanla doldum
Hırsımdan oturup, saçlarım yoldum
Ağladım bir ömür,duyan olmadı…

Sanki evren oydu, her şeyde baştı
Mantığı çürümüş, gözleri şaştı
Yeter be Taşatan, sabırlar taştı
Bir ömür ağladım, duyan olmadı…

11.10.2009.Bağevi Hüseyin Uçar..

ADIN BİLMİYOM

Ne zaman sıgınsam, yaktı sinemi
Bombaladı her kurduğum hanemi
Canım alıp, bitirmedi çilemi
Adı neyse dostlar, adın bilmiyom…

Unutkanlık bitti, dem’e duralı
Elimden aldırdım, güzel maralı
Düşmüşüm yollara, göksüm yaralı
Adı neyse dostlar, adın bilmiyom…

Sorgusuz sivalsiz, asın ağaca
Sicim aramayın, atın baraja
Ömür boyu, bağlanmışım haraca
Adı neyse dostlar, adın bilmiyom…

Söktüm yüreğimi, verdim Erene
Kopenhaktan bindirdiler trene
Ayrılık bırakmaz, basam frene
Adı neyse dostlar, adın bilmiyom…

Fırsatım olsada, geçmedim başa
Yaşam acımasız, bakmıyor yaşa
Sorup Taşatanı, üzmeyin boşa
Adı neyse dostlar, adın bilmiyom…

09/02/2010.Bağevi.Hüseyin Uçar.

BEN AĞLARIM

Vedaya geldim bahçeme
Bahçem gülür, ben ağlarım
Ayrılık konmuş çeşmeme
Çeşmem gülür, ben ağlarım…

Seraya ugradım önce
Kokladım gülü narince
Sustum bulutlar enince
Toprak gülür, ben ağlarım…

Önce asmayı suladım
Eşkının ipe doladım
Her ayrılışta kanadım
Üzüm gülür, ben ağlarım…

Sebze yedik tabak tabak
Çiçeklenmiş biber, kabak
Akşam geldim, söktü şafak
Sabah gülür, ben ağlarım…

İsteğin verdim Erene
Böyle katıldım törene
Duygular basar frene
Fren gülür, ben ağlarım…

Arzu beklenti bitmiyor
Sorular çekip gitmiyor
Bacalar bensiz tütmüyor
Emek ağlar, ben ağlarım…

Anlatamam öfke kında
Hedefleri çok yakında
Ayrılığın kim farkında
Eller gülür, ben ağlarım…

Taşatanım, dönme düne
Yalnız kalın, yalnız gene
Ateşler yapışır tene
Ateş gülür, ben ağlarım..

15.07.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

GÜLDÜRMEDİN Kİ GÜLEYİM

Haklı haksız, demez paklar
Gizlenir kendini saklar
Saçlarıma düştü aklar
Güldürmedin ki, güleyim…

Arı gibi verdim oğul
Bırakmadın, olmam çoğul
Her girdiğin, bağdan kovul
Öldürmedin ki, Öleyim…

Saygı kalmamış ataya
Yaşam dönmüş fırtanaya
Sığdırmadın, bir kıtaya
Gel demedin ki, geleyim…

Neyim var ise getirin
Beni canlara götürün
Tartışmaları bitirin
Bildirmedin ki, bileyim…

Çatlasada sabır taşı
Ölsem olmaz, hiç telaşı
Körle yatan, kalkar şaşı
Göstermedin ki, göreyim…

26/01/2010.Didim.Hüseyin Uçar.

DİLE KOLAY

Kolaymıdır bağ, bahçeyi yetirmek
Bana düştü, gün geceyi yitirmek
Sevdiğini omuzlarda götürmek
Dile kolay, göz susunca, öz ağlar…

Hepimiz yolcuyuz, bilindik yere
Alıştık kadere, karıştık tere
Coşmadı ırmaklar, akmadı dere
Dile kolay, göz susunca, öz ağlar…

Görülmeyen, olamaz ki sahici
Dedirmezler hepsi, gelip geçici
Bir kez bağışlamaz, ömür biçici
Dile kolay, göz susunca, öz ağlar…

Ceylanımın, bir adıda gazeli
Başkalaştım, gurbet elde gezeli
Nasıl kader, yaşatmadı güzeli
Dile kolay, göz susunca, öz ağlar…

Küçülür kalemiz, üstüne durun
Nedeni bilinmez, kendine sorun
Yeter azraili, zincire vurun
Dile kolay, göz susunca, öz ağlar…

Yeşil ovalarım, çöle dönüştü
Ufacık göletler, göle dönüştü
Akan göz yaşlarım, sele dönüştü
Dile kolay, göz susunca, öz ağlar…

Kim teşekkür etti, bunca çabana
Sensiz buralarda döndüm yabana
Sesim ulaşmıyor artık tabana
Dile kolay, göz susunca, öz ağlar…

Beyan ettim dost, düşmana durumu
Benden başka, herkes yaptı yorumu
Sensiz ben nideyim, gardaş Çorumu
Dile kolay, göz susunca, öz ağlar…

07.07.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

YERLER-GÖKLER

Bir aşk arıyorum bulabilirsem
Gönlümü özgürce salabilirsem
Destursuz kapısın çalabilirsem
Yerler, gökler inan, benim olacak…

Yerde şoför, gökte pilot olurum
Deniz olur, derya olur dolurum
Aht etmişim, aradığım bulurum
Kalbimde ki boşluk, böyle dolacak…

Armut olgunlaşıp, düşmez ağzına
Hiç aldırma, kaderine yazına
Bir ilham ırmağı, aksın sazına
Mızrap elbet, bam teline vuracak..

Bekliyorum uyuyorsan tanıma
Samimiysen gülüm, yaklaş yanıma
Kıymam sana, göz koysanda canıma
Taşatan sözünde, durur, duracak…

27.11.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

AYNALAR

Su başını tutmuş kurtlar
Yağmur getirmez bulutlar
Tükenmeden son umutlar
Suçluyu deyin aynalar….

Uçun kuşlar katar katar
Hem düzenler, hemi çatar
Gözlerime hançer batar
Suçluyu deyin aynalar…

Kış bastırdı yağar karlar
Ulaşımı sade zorlar
Susanları tefe korlar
Suçluyu deyin aynalar…

Boş suya çalır kaşığı
Yol göstersin ay ışığı
Yeter ağlatma aşığı
Suçluyu deyin aynalar…

Gül atılmaz taşatana
Ortamı böyle katana
Sorularım ağlatana
Suçluyu deyin aynalar…

20/02/2010.Hedebo.Hüseyin Uçar..

ULAŞ ZAMANA

Kazanda kaynadım, eridi yağım
İlk bahar ayında, kurudu bağım
Bırakmaz peşimi, kovalar çağım
Kalk uyuma nolur, ulaş zamana
Sığınma sonradan, ahta amana…

Bir eyledim, inişimle yokuşum
Değişirmi, sevdiğime bakışım
Günden güne, çoğalıyor alkışım
Kalk uyuma nolur, ulaş zamana
Sığınma sonradan, ahta amana…

Çekiyor kendine, köküm toprağım
Yeşile bürünür, dalım yaprağım
O güzel gözlerin, en son durağım
Kalk uyuma nolur, ulaş zamana
Sığınma sonradan,ahta amana…

Doğan çocuğuma, diktim hırkayı
Ömrüm bitti, giyemedim markayı
Yeter artık, çıkaralım burkayı
Kalk uyuma nolur, ulaş zamana
Sığınma sonradan, ahta amana…

13.07.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

KURBAN.2.

Bayrammış, kurbanmış, bilmem tadını
Tanrı bile görmez, can feryadını
Acımasız katil, anmam adını
Boğazlanan, can mı? ben mi, kurbanım?

Sokaklarda, kurbanları taşlayan
Kapanına, dozer bile aşlayan
Diri boğazlayan, diri haşlayan
Kovalanan, can mı? ben mi, kurbanım?

Vicdanınız yok ki, akla ne gerek
Bu nasıl mantıktır, bu nasıl yürek
Sorgusuz, sivalsiz, idamım direk
Boğalar mı, kurban? ben mi kurbanım?

Bu nasıl inançtır, bu nasıl maraz
İnsan olan insan, düşünür biraz
Dereler, çukurlar, kan akar boğaz
Koyunlar mı, kurban? ben mi, kurbanım?

Üstümüzden uçmaz, küsmüş turnalar
Canlı, cansız yakmış, kandan kınalar
Bu vahşete, nasıl susar analar
Analar mı, kurban? ben mi, kurbanım?

Kahrolurum, coğrafyamda, kıtamda
Cinayet sevapmış, gördük bayramda
Yaşayamam sizle, aynı ortamda
Bayramlık mı kurban? ben mi, kurbanım?

28.11.2009 Bağ evi. Hüseyin Uçar…

HİKMET YILDIRIMIN ARDINDAN

Köyümüzün bilgesiydi
Ailemizin gür sesiydi
Hepimizin kalesiydi
Ne zalimsin kanser aman
Nede çabuk doldu zaman
Rahat uyu güzel insan…

Tamamen kararmış hava
Kaleye yaslanmış ova
Anılarla kalmış yuva
Ne zalimsin kanser aman
Bir nefeste bitti zaman
Güle güle güzel insan….

Sayamam acılar taze
Yandı yürek döndü köze
Bir hazandır çöktü bize
Ne zalimsin kanser aman
Bu alıcı gayet yaman
Rahat uyu güzel insan…

Üç bacanak üçü kanser
Bu ayrılık nefes keser
Bu yıl rüzğar acı eser
Ne zalimsin kanser aman
Kuşsaraya çöktü duman
Ne diyeyim güzel insan…

Sesler durdu akmaz kanlar
Duygularım bilen anlar
Önüne geçilmez canlar
Ne zalimsin kanser aman
Çekildi bedenden derman
Rahat uyu güzel insan….

Yatırın açık alana
Ömür dönüştü yalana
Sabır geride kalana
Ne zalimsin kanser aman
Alıcıdan geldi ferman
Çaresiziz güzel insan….

26/06/2010.Karlslunde.Hüseyin Uçar.

FATMA

Bir kıl çadır onun yurdu yuvası
Çağlar boyu sürmüş, sürür kavgası
Yağını yakmaya yoktur tavası
Durmadan içini, çekiyor Fatma….

Zor olsada aldırmıyor işine
Kelpeten salıyor azı dişine
Şehirler giriyor bazen düşüne
Bir düşsel aleme, koşuyuor Fatma…

Ağrıları davul çalır döşünde
Üstüne bulunmaz daha işinde
Bebeleri koşuşuyor peşinde
Onlara bir farklı, bakıyor Fatma…

Aynı anda sağar iken ineği
Hiç yakmadan pişiriyor böreği
Kocasın görünce pırpır yüreği
Sevgi  fenerini, yakıyor Fatma…

Her bir işe yatık, yetik akılı
Kimse güldüremez, canı sıkılı
Sinesinde dost hançeri çakılı
Sanki bir boşluğa, akıyor Fatma…

Bakarsın çiftçidir, bakarsın çoban
Yalınayak gezer, yarılmış taban
Kefliyor oğlunu, bir gelsin baban
Ahret çilesini, çekiyor Fatma…

Tarlada saban, bahçede çapa
Doldurmuş dünyasın, daracık kaba
Sanki küsmüş gibi, dosta ahpaba
Uslu çocuk gibi yaşıyor Fatma…

Kaldırıp atamaz dertler kümeli
Olumsuzu, ağasına demeli
Kübeleye benzer, bin bir memeli
Şimdi bahçeleri, ekiyor Fatma…

Neye el uzatsa, eli değmiyor
Memodan gayriye, boyun eğmiyor
Kim olursa, yalancıyı sevmiyor
Hangi yola gitse, şaşıyor Fatma…

Tek dünyası yaşadığı sokagı
Güneşte kavrulmuş, yüzü şakagı
Ölür gene bağışlamaz korkagı
Bazan ummanlara, dalıyor Fatma…

Toprağı işliyor, eli kınalı
Çok mutludur, kel memoya yanalı
Hiç duymamış, yaşamamış sanalı
Dünyayı sırtında, taşıyor Fatma…

Taşatan taşlaşmış, akmıyor yaşı
Ağrıdan karlıdır, dumanlı başı
Kadere kısmete, sallıyor taşı
Bir akşam güneşi, aşıyor Fatma…

18.08.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

YARAN DERİNLER

Ağlayıp sızlama, cananım benim
Üzüntü öldürmez, yaran derinler..
Unutmam sevdamı, çürüse tenim
Ben yanarım amma, gölgem serinler..

Beni sevmeyene, bir ömür yastım
Aşkın ağacına, sazımı astım
Bu gün, yarın derken, altmışa bastım
Yıllar baskı yapar, sinem iniler..

Yorulmaz ki zaman, zamanı yorsak
Bilinmez ki canım, nerede dursak
Sorular çoğalır, ömüre sorsak
Ne ömür dinler, ne zaman dinler..

Doluşur anılar, belleğimize
Hücüma geçerler, yüreğimize
Kelepçe vururlar, bileğimize
Hüseyin Uçar, vardı desinler…

27.11.2009.Hüseyin Uçar.

BİR EVET DE

Uçtum daldan dala, kalbim dolmadı
Sarıldım beline, kollar sarmadı
Kırıldım,incindim, küstüm olmadı
O bakışlar, incitmeden yaralar
Bir evet  de, yurdum olsun buralar….

Bakışlar hançer, içime işler
Kışımı bahara, çevirir düşler
Ömrüme şifadır, içten gülüşler
O bakışlar, incitmeden yaralar
Bir evet  de, yurdum olsun buralar…

Sana rastlayalı, pırpırdır kalbim
Kendin pazarlayan, sankim celebim
Benim senden başka, yoktur talebim
O bakışlar, incitmeden yaralar
Bir evet  de, yurdum olsun buralar….

Gönlüm tarlamıdır, eker durursun
Kölenmi eyledin, zincir vurursun
Taşatan boş yere, hayal kurursun
O bakışlar, incitmeden yaralar
Bir evet  de, yurdum olsun buralar….

04.03.2009.Bağevi. Hüseyin Uçar…

UTANSIN

Mehmet emmim, şöyle çevir aracı
Nere konduk ise, olduk kiracı
Ayrılıklar, bu ömrümün kırbacı
Kırbacı sallayan, eller utansın…

Yeter artık, ruhumuzdan anlayın
Öldük mü, kaldık mı, bir kez arayın
Yurt sevdası, inan tümü olayın
Bülbülü ağlatan, güller utansın…

Gece gündüz demez, sevdana koşan
Acımasız duygu, benle dolaşan
Hiç kimse aramaz, Ülkeler aşan
Bizi göçer eden, diller utansın..

Gözlerim kan dolur, geriye bakmam
Pınar olsam gülüm, testine akmam
Adını andıkça, inmiyor lokmam
Selam getirmeyen, yeller utansın…

Uzatma sözlerin, bitir Taşatan
Kimseye kıyaman, kendine çatan
Sizlerin özlemi, beni aglatan
Balık üretmeyen, göller utansın…

31-05-2009.Didim,Hüseyin Uçar.

BEN Mİ SUÇLUYUM

Sevği dolu iken, sevgisiz kaldım
Düşlerim evrene, başı boş saldım
Canavar misali sürüye daldım
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

İliğine kadar, soydum vakıfı
Okumadan, girdim, geçtim sınıfı
Nasıl eleştirsem, buldu kılıfı
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Resminden tanırdım, bindirdi file
Korkularım, ihtirazlar nafile
Cenazem taşıyor, yaslı kafile
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

On nufusa, bir ekmegi pay ettik
Çağırır çağırmaz, emrine yettik
Toprağa ekildik, kayada bittik
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Davula çevirdi, göğüs kutumu
Kazansamda, onlar kırdı notumu
Diktatöre benzer, bakın tutumu
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Önce kurduk, sonra yaktık mağzayı
Hemi seçtik, hemi dövdük azayı
Bu mantıkla, keşfe çıktık uzayı
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Dibini görmeden, daldık havuza
Barış dedik, kurban verdik navruza
Bir gözle bakmadık, oğula kıza
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Kurduk santıralı, yaktık doğalı
Ölüm tuzağına, baktık havalı
Kafamıza geçirdiler çuvalı
Toplum mu suçlu, ben mi suçluyum?

Hiç geçmiyor inan, kavgasız günüm
Yanıltmasın sizi, dostlar görünüm
Tarlada kuruyor, canlar ürünüm
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Bir çuval kömüre, sattım oyumu
Gelen giden, kısalttılar boyumu
Neyle suçladılar, bakın soyumu
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Boyum sivrilince, verildim eşe
Dövüldüm, horlandım, uzaktı neşe
Böyle mi çıkacak, yolum güneşe
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Geçirdi boynuma, yağlı halatı
Ne işlese, utanmıyor suratı
Sormazlar halimi, kurallar katı
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Sordum sival ettim, birden dellendi
Uşaklara, korumaya seslendi
Cevap vermelere, bile ilendi
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Bana danışmadan, adımı taktı
Yalanlar söyledi, yüzüme baktı
Acılar sitemler, içime aktı
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Gördüm meyveleri, bahçeye indim
Görmesinler diye, köşeye sindim
Korku bırakmadı, eli boş döndüm
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

İnmiyor koltuktan, çıkanın biri
Alın terlerimiz, elinin kiri
Sineler yaralı, duygular diri
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Borçlu doğmak, bebelerin serveti
İMF’le yönetirler devleti
Bu dünyada,yaşatırlar ahreti
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

Oyun gibi, kurgularlar krizi
Ekmek kuyrugunda, nineler dizi
Dört yanımız deniz, görmek denizi
Toplum mu suçludur, ben mi, suçluyum?

Okuyana açık, bu geniş sergi
Kirlenmez demeyin, kirlenir bilgi
Kimseden görmemiş, Taşatan ilgi
Toplum mu suçludur, ben mi suçluyum?

20.01.2009.Karlslunde.Hüseyin Uçar.

YAŞAM ACIMASIZ ELER

Ekmeğim yolda yitirdim
Kırk çeşmeden su getirdim
Sanki açlığı bitirdim
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Çalışırım yiyecek yok
Hiç kimseye diyecek yok
Zaten bizde gelecek yok
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Paradanda uzak bakkal
Aşırmışta gülür çakal
Beyaza bürünmüş sakal
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Bilemedim, doğum batım
Akar her yer, yıkık çatım
Yükü çeken, zemin katım
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Yürürüm görmem önümü
Unuttum gittim dünümü
Çözemedim, bu düğümü
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Elli yıldır ayılmadım
Saydım, amma sayılmadım
Ben bu akla bayılmadım
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Sevdalı gözler bakışır
Adaletsiz dil kapışır
Ne desem sana yakışır
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Başarıya duydum özlem
Meridiyen, enlem, düzlem
Yanlış bakış, yanlış gözlem
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Yeter perdeyi kaldırma
Sakın düşlerin dondurma
Kendi kendini kandırma
Yasam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler….

Başladığım işi yıktım
Dostlarımı boşa sıktım
Bu hayattan inan bıktım
Yaşam acımasız eler
Eksğim çok, neler neler…

Yalvarırım kuşlar uçun
Deryalara kanat açın
Avcı oldum, benden kaçın
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

Hiç dinmiyor sızılarım
Niçin kara yazılarım
Üzülmeyin kuzularım
Yaşam acımasız eler
Eksiğim çok, neler neler…

03-042009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

EROL ATÇALIN ARDINDAN

Bizim köyün kalesine çıkınca
Göz gezdirip etrafına bakınca
Nice canlar yatar bize yakınca
Bu nasıl yaşamdır, acımaz gülüm
Sen gibi yiğide, yakışmaz ölüm…

Kulagımda çınlar yumuşak sesin
Etrafa şifaydı güzel nefesin
Taşımadı belli, göğüs kafesin
Bu nasıl dünyadır, acımaz gülüm
Seni bizden aldı, kalleştir ölüm…

Daha dün Didimde olduk beraber
Elele gezerken, arzuyla kamber
Çarçabuk ulaştı, karalı haber
Bu nasıl tabiat, acımaz gülüm
Hangi yaşta gelse, sovuktur ölüm…

Zalime karşıydı, elbet yanlıydı
Söz sohbetin bilir, sovuk kanlıydı
İnsan gibi insan, delikanlıydı
Bu nasıl yaşamdır acımaz gülüm
Sen gibi birine, yakışmaz ölüm…

Yakalayabilsem, kıyan zalimi
Hızara verdiler, sanki dilimi
Beklenmedik haber büktü belimi
Bu nasıl yaşamdır acımaz gülüm
Yakışmıyor sana ansızın ölüm…

Nasıl bakarsan bak, ölüm kalleştir
Gücün yeter ise, onla yüzleştir
Faydası yok, gece gündüz eleştir
Bu nasıl tabiat, acımaz gülüm
İnan ki enişte, yakışmaz ölüm…

Baş sağlığı sana ablam hatice
Ne söylesek değişmiyor netice
Konmuş hanemize, baykuş, delice
Bu nasıl anadır acımaz gülüm
Nice can yitirdik, yakışmaz ölüm…

Taşatan hem yazar, hemide ağlar
Sanki üstümüze yıkıldı dağlar
Şimdi sıra kimde, düşünür sağlar
Bu nasıl yaşamdır acımaz gülüm
Sen gibi yiğide yakışmaz ölüm…

29-06-2009.Hüseyin Uçar

GÖNÜL YARASI

Kafamı koydum taşa
Duygular kattım aşa
Hayalinle başbaşa
Kaynak oldum kaynadım…

Boşa hayaller kurdum
Her zaman sözde durdum
Özledim seni yurdum
Sılam diye ağladım…

İki dağın arası
Yaktı başlık parası
Geçmez gönül yarası
Gece gündüz kanadım…

Dur deyince durdurdum
Davulları vurdurdum
Halayları kurdurdum
Döne döne oynadım…

Andım ana, babayı
Bunca yıllık çabayı
Durduramam zorbayı
Tabanları yağladım…

Yağmur yüklü buluttum
Özlemlerim kuruttum
Aynam yüzün unuttum
Yüreğimi dağladım…

19.01.Karlslunde.Hüseyin Uçar.

AF EYLE YARAP

Batman dövde dostum, rüzğarda tozma
Görünüşün insan, öz kurttan bozma
Mezarcı kılıklı, elinde kazma
Türküm diyor amma, dilleri Arap
Ne günlere kaldık, bagışla yarap…

Kötüsün demeye, varmıyor dilim
İlkel anlayışlı, düşmanı bilim
Kendinden gayriye, mübahtır ölüm
Türküm diyor amma, dilleri Arap
Ne günlere kaldık, bagışla yarap…

Neden bilmem yaralarım kaşıyor
Ne söylesem, sözlerime şaşıyor
Hangi kaba koysam, ondan taşıyor
Türküm diyor amma, dilleri Arap
Ne günlere kaldık, bagışla yarap…

Önüne geçemen, akacak dere
Susar mı dillerim, vursalar yere
Ömür boyu inanmadım kadere
Türküm  diyor amma dilleri Arap
Ne günlere kaldık, bağışla yarap…

Millet parasıyla, olurlar hacı
Bunları anlatmak, ne kadar acı
Bilim elbet, cahaletin ilacı
Türküm diyor amma, dilleri Arap
Ne günlere kaldık, bağışla yarap…

Tanımadan küfür, eder darwin’e
Ateş düşmüş yanar, görmez evine
Çevre bırakmaz ki, seve sevine
Türküm diyor amma, dilleri Arap
Ne günlere kaldık, bağışla yarap…

26-03-2009.hedebo.Hüseyin Uçar.

GÜNEŞİ BEKLERİZ

Dudağı sallanmış, kaşları çatık
Vurgunlar vurulmuş, bankalar batık
Yoksulun emeğin , cebine atıp
Kimi dizde yaşar, kimi topukta
Güneşi bekleriz, doğsun ufukta..

Futbolcuyum derde, anlamaz toptan
Haftanın ilk günü, kovulur kamptan
Denizi görmeden, olurlar kaptan
Kimi dizde yaşar, kimi topukta
Güneşi bekleriz, doğsun ufukta..

Soygun önledim der, kendisi soyar
Gözüne baklarak, cigerin oyar
Yeni diye satar, eskiyi boyar
Kimi dizde yaşar, kimi topukta
Güneşi bekleriz, doğsun ufukta..

Hayır sever okuturken oğlanı
Filolar kurmuş, çıktı yalanı
Kartalı, Şahini, vurduk doğanı
Kimi dizde yaşar, kimi topukta
Güneşi bekleriz, doğsun ufukta..

Gavur icadı der, biner uçağa
Unutur tanrıyı, gider kaçağa
Dilim varmaz, ne deyimki alçağa
Kimi dizde yaşar, kimi topukta
Güneşi bekleriz, doğsun ufukta..

Anlayan anladı, yeter Taşatan
Vatan perver olur, vatanı satan
Baban değilmidir, anan ağlatan
Kimi dizde yaşar, kimi topukta
Güneşi bekleriz, doğsun ufukta..

22.06.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

CENETİN ALTMIŞINCI DOĞUM GÜNÜNE

İlmek ilmek, hak hukuku dokuyor
Oxford kurmuş, o Çardakta okuyor
Altmışında bile, gençlik kokuyor
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
O iksiri bizde, bilelim dostum…..

Yeşil alan yapmış, kırı bayırı
Kışın bile, kurutmamış çayırı
Hangimizin dokunuyor hayırı
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
O iksirden bizde, içelim dostum….

Bilip tanıdığı, çağı çağdaşı
Her ulusun, her milletin gardaşı
Bitmez sıkıntısı, çoktur telaşı
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
Neyise formülü, bilelim dostum….

Zulada bekletir, bizim doluyu
Köroğlundan, teslim almış Boluyu
Kurtlara kaptırma, sakın koruyu
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
O iksiri bizde, bilelim dostum…..

Ağrıdan daha dik, tek diz duruşu
Türkiyeyle, İsveç kapı komşusu
Marotona benzer, devrim koşusu
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
O iksiri söyle, bilelim dostum…..

İhtiyacı yoktur, yağa yağcıya
Melhem olur, doktor olur sancıya
Hepimiz borçluyuz, Fatma bacıya
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
O iksiri bizde, bilelim dostum…

Kanıtmı ararsın, işte kanıtı
Çok sert oldu, idamlara yanıtı
Altmış sekizlerin, canlı anıtı
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
O iksirden bizde, içelim dostum…

Kolayına kaçmaz, zoru kovalar
Dağları ekiyor, bitmiş ovalar
Altmışında bile, aynı havalar
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
O iksirden bizde, içelim dostum…

Duygular şahlanır, dem’e durunca
Durulur mu, duygu seli vurunca
Çok sevindim, geldiğini duyunca
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
Gençlik iksirini, bilelim dostum….

Bırak git bizleri, burada durma
Bu konuda bana, hiç soru sorma
Bitik Avrupanın, hayalin kurma
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
Gençlik iksirini, bilelim dostum….

Taşlanır Taşatan, sığınır dağa
Hüzünler basınca, düşer tuzağa
Canların bırakıp, gitmez uzağa
Sizleri hep böyle, görelim dostum,
İksirinden bizde, içelim dostum…..

31.01.2009.İsveç.Malmö.Hüseyin Uçar

AYRILIK VAKTİDİR GÜLÜM

Ey sevgilim ağlasanda
Karaları bağlasanda
Yüreğini dağlasanda
Ayrılık vaktidir gülüm
Herkesin başında ölüm…

Akmaz kanım, vur hançeri
Hançerle bir, gir içeri
Gelmiş ömrümün biçeri
Ayrılık vaktidir gülüm
Herkesin başında ölüm…

Yavrularıma, sahip ol
Yaşama karşı , galip ol
Sade sevdaya, talip ol
Ayrılık vaktidir gülüm
Herkesin başında ölüm…

Solmuş artık, elvan kokmaz
Kim ne derse, desin bakmaz
Toprak anam, sarmış korkmaz
Ayrılık vaktidir gülüm
Herkrsin başında ölüm…

İncitmesin, isyan öfke
İmza attık, senle ilke
Sen cografya, ben bir ülke
Ayrılık vaktidir gülüm
Herkesin başında ölüm…

Eli kolu, bağlı durman
Dağdan büyük değil orman
Orak bitmiş, gelmiş harman
Ayrılık vaktidir gülüm
Herkesin başında ölüm…

23-04-2009.Bağ evi.Hüseyin Uçar.

SOR GARDAŞIM

Çıkma suçlunun katına
Susma tükür suratına
Daya alnının çatına
Sor gardaşım, sor gardaşım..

Baktıkları tek pencere
Olmadan yaşam cendere
Sahtekarı yerden yere
Vur gardaşım, vur gardaşım..

Nalbant olda gıydır nalı
İnsanlığa ol sevdalı
Bir biz değil çok yaralı
Sar gardaşım, sar gardaşım..

Ayırt etme, emmi dayı
Sahte ise yık sarayı
Açma dostlarla arayı
Gör gardaşım, gör gardaşım..

Köyler şehirler kurdukça
Düzelecek dik durdukça
İnsanız hesap sordukça
Yor gardaşım, yor gardaşım..

Ateş yağdırma köyüne
Muhtaçız taze beyine
Elin uzat Hüseyine
Ver gardaşım, ver gardaşım..

21.06.2009.Hüseyin Uçar.

NERDESİN HIZIR

Nereye otursam, içim geçiyor
Birileri kefenimi biçiyor
Neden sevdiğimi, kurban seçiyor
Salın hazırlanmış, mezarın hazır
Yalvarıp yakarma, yetişmez hızır…

Her nereye varsam, orda sıkıldım
Kendin bilmez, bir bencile takıldım
İş bitene kadar, yoldum, akıldım
Salın hazırlanmış, mezarın hazır
Yalvarıp yakarma, yetişmez hızır…

Yürüyor yoluna, yeşili yasıp
Sıkar boğazımı, kaslarım kasıp
Doyuma ulaşır, şafakta asıp
Salın hazırlanmış, mezarın hazır
Yalvarıp yakarma, yetişmez hızır…

Aşkım acımasız, hızır neylesin
Bilen varsa, bilmeyene söylesin
Taşatanım, sen her zaman böylesin
Salın hazırlanmış, mezarın hazır
Yalvarıp yakarma, yetişmez hızır….

12-01-2009.Karlslunde.Hüseyin Uçar.

İSYANDA

Bir dilim ekmeğin peşinden koştum
Yerimde ağırdım, havada boştum
Nerde ışık görsem, oraya koştum
Gönüller isyanda, diller isyanda…

Önümüzü hiç görmeden yürüdük
Sorunları peşimizden sürüdük
Korkularla, baskılarla büyüdük
Gönüller isyanda, diller isyanda…

Sabır kuyularım, dolup taşıyor
Ay karanlık gün doğmadan aşıyor
Gelen geçen yaralarım kaşıyor
Gönüller isyanda, diller isyanda…

Kımraşamaz artık, almış yükünü
İnsafsızca, hücüm eder yökünü
Bırakmazlar, kurutmadan kökünü
Gönüller isyanda, diller isyanda…

05.02.2009 Karlslunde.Hüseyin Uçar…

SENSİN İKİNCİ VATANIM

Sordum yollar demediler
Saçlarını örmediler
Seni bana vermediler
Gülüm gül yüzlüm, neydem
Başka diyarlara gidem…

Gözler bahar, gülüşler yaz
Ayagına edem niyaz
Yalvarırım, eğlen biraz
Gülüm gül yüzlüm, neydem
Bırakıpta nere gidem…

Gözlerimi kapıyorum
Yollarına sapıyorum
İnan sana tapıyorum
Gülüm gül yüzlüm, neydem
Bırakıpta nere gidem…

Sevdalandın Taşatanım
Seni sevmek olmuş tanım
Sensin ikinci vatanım
Gülüm gül yüzlüm, neydem
Bırakıpta  nere gidem….

31.03.2009Hedebo.Hüseyin Uçar.

HAYAT DAMAR DAMAR

Yurtlar kurmuş, tırnağından dişinden
Kimler menmun, söylermisin işinden
Gitmeyen yok, ayrılıgın peşinden
Hayat damar damar, ırmak akıyor
Bu ayrılık, yüreğimi yakıyor…

Gün geçtikçe, hançerliyor özümü
Yutkunurum, söyleyem sözümü
Yalvardıkça, kör eyledi gözümü
Hayat damar damar, ırmak akıyor
Bu ayrılık, yüreğimi yakıyor…

Zaman dolmuş, Kaptan almış demirin
Sağa sola yağdırıyor emirin
Sefasını süren, varmı ömürün
Hayat damar damar, ırmak akıyor
Bu ayrılık, yüreğimi yakıyor…

Boşa melhem sürme, derin yaralar
Denize dönüştü, dünkü karalar
Artık eylemiyor, beni buralar
Hayat damar damar, ırmak akıyor
Bu ayrılık, yüreğimi yakıyor…

26.06.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

YUNUSUM-DEDEM

Hep ürettim, kurulmadım hazıra
Cemre düştüm, görev oldum hızıra
Yunus emrem, işte geldim huzura
Hoş göründen bize, katmışsın dedem
İkilik hırkasın, atmışsın dedem…

Karşı çıktım, hiç halıma komazlar
Can alırlar, kanı suyla yumazlar
Yaslarlar mistizm’e, seni yobazlar
Hoş göründen bize, katmışsın dedem
Karanlığa ışık, yakmışsın dedem…

Seviyorum deyip, geçtim yamaca
Bostanlar yetirdim, tümü yarmaca
Şöyle bir düşünüp, baktım amaca
Hoş göründen bize, katmışsın dedem
Seven gönüllere, akmışsın dedem…

Sabit kalmaz inan, her şey değişir
Sevdalılar, küsüşmeden sevişir
Eski ile yeni, durmaz dövüşür
Hoş göründen bize, katmışsın dedem
Bu gönül mekanın, yatmışsın dedem…

Yed’aşıktan biri, ozan Nesimi
Elbette sesine, kattım sesimi
Yanlış ise, törpüledim nevsimi
Hoş göründen bize, katmışsın dedem
Aşkın çaresine, bakmışsın  dedem….

Ovada buğdaydım, dağlarda yeldim
Bulutta yağmurdum, derede seldim
Aşkı niyaz ile, hizmete geldim
Hoş göründen bize, katmışsın dedem
Bakır alıp, altın satmışsın dedem…

02.02.2009 Karlslunde.Hüseyin Uçar..

DURAKLAR BELLİ

Dil döktüm, yalvardım, güldüm olmadı
Ömür bitti hala, çilem dolmadı
Daha yürüyecek yolum kalmadı
Konaklar bellidir, duraklar belli…

Anlamadı gitti, yalvar yakarı
Hiçe saydı, saygınlığı vakarı
Sündürüyor, bir aşağı yukarı
Konaklar bellidir, duraklar belli…

Bir gün topuktayım, bir gün omuzda
Bir gün dudaktayım, bir gün ağızda
Denizler donmuştu, yürüdük buzda
Konaklar bellidir, duraklar belli…

Zamanı gelmeden, düşmez kozalak
İşine gelmezse, duymuyor kulak
Topal ayağımla, ben oldum ulak
Konaklar bellidir, duraklar belli…

Eline yapışır, yonduğu deynek
Boyunu aşıyor, giydiği köynek
Ne değişir, ne yıkılır gelenek
Konaklar bellidir, duraklar belli…

Musalla taşıymış, durağa durduk
Kimlere borçlusun, diyede sorduk
Yaşanmamış hayat, masallar kurduk
Konaklar bellidir, duraklar belli…

28.03.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

ÇAĞIR BENİ SEVDİĞİM

Yolum ile yoldayım
Üşüdüysen duldayım
Çağır beni sevdiğim
Bir nefeste ordayım…

Yoğurt çaldım tutmuyor
Mayasını tatmıyor
Çağır beni sevdiğim
Gönül sensiz yatmıyor…

Kar kapıda tozuyor
Mesafeler uzuyor
Çağır beni sevdiğim
Rüzğar tersten esiyor…

Ne söylesem şaşıyor
Dalga dağı aşıyor
Çağır beni sevdiğim
Artık sabrım taşıyor…

Gel başlama yemine
Adın yazdım zemine
Çağır beni sevdiğim
Karışayım demine…

Rüzğar olur eserim
Yollarını keserim
Çağır beni sevdiğim
Çagırmazsan küserim…

20.06.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

KENDİ KENDİNİ ALKIŞLAR

Dinayete daveti var
Ezenlere eveti var
Yok etmeye gayreti var
Tükenişler, böyle başlar…

Yaratırlar, hep karğaşa
Satılırlar bir maaş’a
Her biri bir, Hızır paşa
Vahşetine, vahşet aşlar…

Çağırıyor mahkemeye
Cezamız kendi vermeye
Yeminler etmiş bölmeye
Dil sürtüşür, el alkışlar…

Çıkmış uçurumdan atlar
Acımı ikiye katlar
Sabır taşı olsa çatlar
Yerinden oynadı taşlar…

Çağırır dinayet altına
Binmiş şeytanın atına
İner tokat suratına
Yargılar bütün bakışlar…

Arı terketmez peteği
Ova dağların eteği
Sağırdır duymaz gerçeği
Utanmaz gönülde kışlar…

İkilik sokar köyüne
Kan sıçratır, kan beyine
Kastın nedir, Hüseyine
Dogruyu söyleyen dışlar….

24.01.2009.Karlslunde.Hüseyin Uçar.

BULUT OLUR SAĞILIRSIN

Bütün bünyemin terisin
Duygu mantık, bir yürüsün
Olumsuzluklar çürüsün
Özün görür, dağılırsın
Bulut olur sağılırsın…

Yalvarırım ağzın açma
Sırrımız yollara saçma
Kölen oldum, benden kaçma
Aynalarda dağılırsın
Bulut olur sağılırsın..

Öptüm seni hayalimde
Bağışla değil elimde
Güller açmış, bak dilimde
Rüzğar eser dağılırsın
Bulut olur sağılırsın..

Del’eyledi beni aşkın
Saldırıyor taşkın taşkın
Dolanır biçare şaşkın
Ne eylesem dağılırsın
Bulut olur sağılırsın,,,

01.04.2009.Hedebo.Hüseyin Uçar.

VURULMADAN

Bu gün geçen, dünden beter
Kanlar alev olmuş tüter
Silahları çatın yeter
O kanlarda boğulmadan…

Yatağında çağlar nehir
Yaşam sestir, seste şiir
Arzuları etmen teyir
Barışalım yorulmadan…

Gönüller olsun dershane
Saraya dönüşsün virane
Muhabbetimiz, mesthane
Canlar cana kurulmadan…

20-4.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

YENİDEN YARATTIM

İlk ziyaret, ilk buluşma
Oturup aşkla tanışma
Olmaz sevdayla yarışma
Duyguya muhabbet kattım
Kendimi dağlara attım…

İnsana döndüm kıblemi
Dolaştım geldim alemi
Parmaklar sardı kalemi
Duyguya muhabbet kattım
Tarla aldım, buğday sattım…

Görür görmez, doydum hazza
bilmesemde, kandım naza
Kışım çevirdiler yaza
Duyguya muhabbet kattım
Niçin bilmem, göze battım…

Düşlerim döndü depreme
Aslan değilsin kükreme
Hasret göndermen ülkeme
Duyguya muhabbet kattım
Kendim, yeniden yarattım…

Ne yapsam göze batıyor
Gücümüze, güç katıyor
Umutlar dalmış yatıyor
Duyguya muhabbet kattım
Hangi işe girsem battım..

Güneş bana, mum ışığı
Çorba bulsa, yok kaşığı
Taşatan insan, aşığı
Duyguya muhabbet kattım
Sevda diye, hüzün tattım…

13.02.2009.Hundige.Hüseyin Uçar…

DİLİN ÖPSEM DUDAKLARIN BALANIR

Güller takam, canım güzel saçına
Ben hayranım, gözün ile kaşına
Nasıl çıktın, bilirmisin karşıma
Dilin öpsem, dudakların balanır
Adın duysam, yanaklarım allanır…

Ben ne zaman, sofranıza kuruldum
Nerde adın duysam, orda doğruldum
Aşkın ile, harman oldum savruldum
Dilin öpsem, dudakların ballanır
Yüzün görsem, yanaklarım allanır…

Kederi, hüzünü, koydun önüme
Güneş olur düşen, heran günüme
Alev olur yapışısın tenime
Dilin öpsem, dudakların ballanır
Adın duysam, yanaklarım allanır..

Adın yazdım, okyanusa okuyam
Yaşadığın coğrafyaya bakıyam
Gül eyledim, bak göksüme takıyam
Dilin öpsem, dudakların ballanır
Adın duysam, yanaklarım allanır…

13.04.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar…

ÖLDÜR GÜLÜM

Yarim olmaya değersen
Yaklaş tanrıyı seversen
Biraz başını eğersen
Seviyorum güldür gülüm
Hayır deme öldür gülüm…

Gül olayım ak gerdana
Seviyorsan çık meydana
Çal gönlüme bir badana
Seviyorum güldür gülüm
Hayır deme öldür gülüm…

Kapıldım neydem yeline
Ballar sürülmüş diline
Nişanem takam eline
Seviyorum güldür gülüm
Hayır deme öldür gülüm…

Gözlerin gözüm saralı
Sensin gönlümün maralı
Bırakma beni yaralı
Seviyorum güldür gülüm
Hayır deme öldür gülüm…

Yürüdükçe, yollar katlat
Yalan dolan, böyle atlat
Taşatana adın çıtlat
Seviyorum güldür gülüm
Hayır deme öldür gülüm…

24.06.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

KAÇIK

Gönlümde boy veren selvi
Filize durdu, duracak.
Bedende göz, gözde sevi
Tahtını kurdu, kuracak..

Yolum  düşmesin uzağa
Saçları kırbaç yanağa
Tebessüm yağar konağa
Bakışlar, ışın saçacak…

Bülbüldür güller dermeye
Muratlar alıp vermeye
Aşktan başka yok sermaye
Seven sevdiğin saracak…

Sevişirler açık açık
Gerçeği gizlemez balçık
Zaten aşkın, kendi kaçık
Menzile vardı, varacak…

Hüseyinim, sevgiye aç
Sade sevdiğine muhtaç
Aşk yüküne oldum araç
Çiçeğe durdu duracak…

21.02.2009.Hundige.Hüseyin Uçar.

ÖLÜM SANA, SEN ÖLÜME YAKIŞMAN

Neler vermem, sevdiceğim serine
Yaralarım, düşürmüşsün derine
Ben öleyim güzel yavrum yerine
Ölüm sana, sen ölüme yakışman
Kolay olmaz, oralara alışman….

Bahar geldi, yeşillendi yöremiz
Kaldımı ki, yontulmadık neremiz
Böyle değilidi, bizim töremiz
Ölüm sana, sen ölüme yakışman
Hazmedemem, topraklara karışman…

Uçulurmu bir kez, yuva yapmadan
Ölünürmü, yar elini tutmadan
Gömül yavrum, bu sineme korkmadan
Ölüm sana, sen ölüme yakışman
Delirtiyor hayal, meyal bakışman….

Bütün yükün, bende kaldı atamam
Yataklarım, diken oldu yatamam
Gücüm yetip, şu feleğe çatamam
Ölüm sana, sen ölüme yakışman
Bal kaymakmış, ara sıra takışman…

06.05.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

İSYANLARA HAZIRIM BEN

Alışmadım yağa bala
Altmışında düştüm yola
Bunca zaman dola dola
İsyanlara hazırım ben…

Çatı çökük, yıkık duvar
İnsan değil görür davar
Nere konsam, ordan kovar
İsyanlara hazırım ben…

Hiç olmadım öfkeye kul
Omuzlarda oldum davul
Acımadın sende oğul
İsyanlara hazırım ben…

Göksüm yara, yarık kaşım
Zehirdir ekmeğim aşım
Nasıl yaşam, de gardaşım
İsyanlara hazırım ben…

İstersen sus, ister parla
Devam et sabrımı zorla
Ektin biçtin, sandın tarla
İsyanlara hazırım ben…

Eşit dagılmıyor haklar
Benimkin, kendine saklar
Etrafım çevirmiş yoklar
İsyanlara hazırım ben…

Konuşsana, Ali, Veli
Cebimizden çıkmaz eli
Zaten benim, adım deli
İsyanlara hazırım ben…

05.06.2009.Bağevi.Hüseyin Uçar.

ÇIKIŞ BELLİ

Yalnız yemedim aşımı
Yare yasladım başımı
Anlamazlar telaşımı
Çıkış belli, menzil belli..
Yol bellidir, iz bellidir..

İhtiyacım vadır ders’e
Ders verenler gelip görse
Döndürülmez zaman terse
Çıkış belli, menzil belli..
Kol bellidir, göz bellidir…

Körelir tırpanlar kesmez
Çöldemiyim rüzğar esmez
Seven sevdiğine küsmez
Çıkış belli, menzil belli…
Sal bellidir, söz bellidir..

Yol aradım bulamadım
Akıllarda kalamadım
Hiç bir işe yaramadım
Çıkış belli, menzil belli…
Hal bellidir, öz bellidir..

Taşatana taşın fırlat
Sıkıntın neyise anlat
Doğmak murat, ölmek murat
Kıkış belli, menzil belli…
Çal bellidir, düz bellidir..

17.02.2009.Hundige.Hüseyin Uçar..