Skip to content

ANLAYIN ARTIK

Canlar muhabbetle, söze başlarken
Sevgi pınar olur, fidan aşlarken
Değerler bilinsin, nolur yaşarken
Gidenler gelmiyor, anlayın artık…

Güle benzer inan, dostun dikeni
Çok severim, dostlukları ekeni
Kuşsaraydır, cümlemizin kökeni
Konanlar göçüyor, anlayın artık…

Anadan atadan, kalan anılar
Bize ders olmalı, dünkü konular
Yaratalım yeni, güzel sunular
Cahiller bilmiyor, anlayın artık…

Yıkmamalı bizi, küçük dalgalar
Yıldan yıla, büyümeli halkalar
Sevgi tükenirse, sürür kavgalar
Kırılan gülmüyor, anlayın artık…

Çok acılar çekti, birinci kuşak
Bire binler veren, her biri başak
Çok geçmeden canlar, göründü kavşak
Bu yara kanıyor, anlayın artık…

Bir adım, Almancı, bir adım göçmen
Kırk yıl oldu dostlar, olmadım seçmen
Her şeyden geçin, kimlikten geçmen
Irkçılar coşuyor, anlayın artık…

15/04/12010.Hedebo.Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret