Skip to content

SOR GARDAŞIM

Çıkma suçlunun katına
Susma tükür suratına
Daya alnının çatına
Sor gardaşım, sor gardaşım..

Baktıkları tek pencere
Olmadan yaşam cendere
Sahtekarı yerden yere
Vur gardaşım, vur gardaşım..

Nalbant olda gıydır nalı
İnsanlığa ol sevdalı
Bir biz değil çok yaralı
Sar gardaşım, sar gardaşım..

Ayırt etme, emmi dayı
Sahte ise yık sarayı
Açma dostlarla arayı
Gör gardaşım, gör gardaşım..

Köyler şehirler kurdukça
Düzelecek dik durdukça
İnsanız hesap sordukça
Yor gardaşım, yor gardaşım..

Ateş yağdırma köyüne
Muhtaçız taze beyine
Elin uzat Hüseyine
Ver gardaşım, ver gardaşım..

21.06.2009.Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret