Skip to content

YAKINDAN GEL

Görmezden geldin, ordan savuştum
Varlığında, yoklugunla boğuştum
Çok şükür sevdigim, gene kavuştum
Yakından gel,güzel gözlüm yakından
Akar sevda, görmesekte arkından…

Anlaşılmaz olayların arkası
İncitiyor insanların takası
Alangüllü germenciğin yakası
Yakından gel, güzel gözlüm yakından
Tanımadım, o yüzeysel takından…

Sanatçıydım, hoş görüydüm, akıldım
Pir Sultanın, kemendine takıldım
Dünya seyreyledi, orda yakıldım
Yakından gör, güzel gözlüm yakından
Yeni döndük, Osmanlıyla akından…

Cana işler şu yobazın tavırı
İncitiyor, müslümanı, gavuru
Bu satırlar anlayana çağırı
Yakından gel, güzel gözlüm yakından
Anlayan yok, benim gibi farkından…

18-09-2008.Alangüllü,Germencik.
Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret