Skip to content

LİSE LOTTE

Bakışın dünyaya değer
Aşık olan boyun eğer
Sana kul olmuşum meğer
Sana geldim, Lise Lotte.

Boyun ince, ceylan gibi
Küçülmek yok, yalan gibi
Umman kalbim talan gibi
Sana geldim, Lise Lotte.

On sekiz güzellik çağı
Andırırsın yeşil bağı
Sensin kalbimin durağı
Sana geldim, Lise Lotte.

Zülüfün dökmüşsün yana
Aşk kadehin verdin bana
Gözüm kör etme cihana
Sana geldim, Lise Lotte.

Aşık olmak benim neyim
Sılam olmuş senin köyün
Ben aşkınla biçareyim
Sana geldim, Lise Lotte.

Biraz dinle beni yakma
Herkes yıktı, sen de yıkma
Sel gibi bulanık akma
Sana geldim, Lise Lotte.

11.12.1972 / Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret