Skip to content

ANAMDAN

Sevgi benim dağım taşım
Yoluna koymuşum başım
Bir tarihtir benim yaşım
Anamdan sorsunlar beni

 

Üç kıtaya beşik anam
Her kapıya eşik anam
Göğsü bağrı deşik anam
Bağrında vursunlar beni.

 

                                08. 05. 1973 / Hüseyin Uçar