Skip to content

BEN NE BİÇİM VATANDAŞIN -5-

BEN NE BİÇİM VARANDAŞIM
 –BEŞİNCİ BÖLÜM-

Fırsatcılar yaktı yıktı
Garibanlar  candan  bıktı
Sular hep onlara aktı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yıllar oldu yürümedi
Yürüyenleri görmedi
Uçuğumuz hiç örmedi
Ben ne biçim, vatandaşım.

Bağırıyor benim yargı
Çorum’un kazası Kargı
Fayda etmez merhem sargı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ekin eken hasat biçer
Herşey eğitimden geçer
Doğru bilen  doğru seçer
Ben ne biçim, vatandaşım.

Eğitimli mahir olur
Haram kazanç zehir olur
Kimi Zühre Tahir olur
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ekin gibi öğüttüler
Varımızı yürüttüler
Ömrümüzü çürüttüler
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yüreğimde saplı kama
Sorgularlar hiç arama
Ne söylesem duymaz hama
Ben ne biçim, vatandaşım.

Kemerim m, gök kuşağı
Dans eder buğday başağı
Bir yukarı bir aşağı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Bir güzel ki yalın katlı
Bizim komşu üç avratlı
Dördüncü uçar  kanatlı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yakmaya bulamam yakıt
Zaten bizde akılda kıt
Sen doyarken, bizi bakıt
Ben ne biçim, vatandaşım.

Sevmeden olur mu güven
Çarpıyor amcayı yeğen
Çoğalıyor suçu öğen
Ben ne biçim, vatandaşım.

El kalkmaz, diyene aman
Ölürsem burada koman
Gurbet denen düşman yaman
Ben ne biçim, vatandaşım.

Canan selâmım almadı
Dünya kimseye kalmadı
Halâ çilemiz dolmadı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yırtık yama, yemek pişir    
Doyum diye, mide şişir
Yanı başımda teneşir
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ey sevdiğim dur yanımda
Asilik vardır kanımda
Görüyorsun gün alnımda
Ben ne biçim, vatandaşım.

Kırdık, döktük, gücümüzce
Çaresizdik, terk edince
Yüzümüz güldü dönünce
Ben ne biçim, vatandaşım.

Dilde sitem gözde hüzün
Anlamı olmaz mı sözün
Darda iken yalan dizin
Ben ne biçim, vatandaşım.

Zaman oldu, doldum taştım
Koskoca gövdede baştım
Hiç yılmadım, hep savaştım
Ben ne biçim, vatandaşım.

Taşımıyor ayak gövde
Suyun başı gene devde
Sözüm geçmez oldu evde
Ben ne biçim, vatandaşım.

Bedenimde iki kol var
N’olur beni sıkıca sar
Politika denen kulvar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Öfkesi öfkem oluyor
Belâlar beni buluyor
Herşey boşlukta duruyor
Ben ne biçim, vatandaşım.

Damağında dişleri yok
Herkeslerden işleri çok
Ne sırtı pek, ne karnı tok
Ben ne biçim, vatandaşım.

Dertler ile doldu defter
Komşularım benden beter
Başımızda, duman  tüter
Ben ne biçim, vatandaşım.

Kurşun yemişte döneler
Halâ kan emer keneler
Üzer artık bu tümçeler
Ben ne biçim, vatandaşım.

Geliyorum bekle gülüm
Alma canım bölüm bölüm
Ben hazırım gelsin ölüm
Ben ne biçim, vatandaşım.

Anlayana sırdaş oldum
Uçan kuşa yoldaş oldum
Kimsesize kardaş oldum
Ben ne biçim,vatandaşım.

Ekmek yok içer malboro
Yokluklardan kurduk koro
Robin Hooud, umut Zoro
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yolda öldü yaşlı hammal
Şükrederek doyduk sanal
Erken göçtün Kemal Sunal
Ben ne biçim, vatandaşım.

Güzel yaşamı yazamam
Haklıya sahip çıkamam
Neden oyunu bozamam
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yüce değer insan soyu
Birbirine benzer huyu
Yazdırmazlar olumluyu
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yalnış yapma gardaş sakın
Bir anlasan hedef yakın
Bir olumlu tavır takın
Ben ne biçim, vatandaşım.

Dostlarına gönül koma
Hasret kaldık inan tama
Tutmaz oldu pantol yama
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yalan demez din kitabı
Mekân tutturma girdabı
Alttan delik suyun kabı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Çayı koyduk demlik demde
İki yüzlü olma cemde
Bulunmayan, ne Kerem’de
Ben ne biçim, vatandaşım.

Kutlamıyor alsam Oscar
Zengin gelir hemen kalkar
Eleştirilmekten korkar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Nasıl var edelim yoku
Yarmam yok  ki dövsem soku
Memnun etmek zordur toku
Ben ne biçim, vatandaşım.

Neler gizli ayrıntıda
Bilimin yolu batıda
İnsaf aranmaz katıda
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ne söylesem duymaz gayri
Bizi eve komaz gayri
Alıştırdık doymaz gayri
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yol alırım hayalimde
Neler yaşanır filimde
Bir tek geçim var dilimde
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ekmek aça yetse n’olur
Zalım baştan gitse n’olur
Korku ile ömür solur
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yokuş baktım yokuş oldu
Şimdi o bakışlar soldu
Söyle gardaş bize n’oldu
Ben ne biçim, vatandaşım.

Hepimiz o yurdun varı
Kim karınca kimi arı
Yoksul ağlar zarı zarı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yalan komayıp dizerler
TV’de yoksul ezerler
Sanarsın Ay’da gezerler
Ben ne biçim, vatandaşım.

Gözyaşları sinem deldi
Yürekleri Çamlıbel’di
İzler buralara geldi
Ben ne biçim, vatandaşım.

Çoçuk ağlıyor kucakta
Baba kapmıdır bucakta
Özler yanıyor ocakta
Ben ne biçim, vatandaşım.

Horlandım, bende horladım
En küçük sözde parladım
Her olanağı zorladım
Ben ne biçim, vatandaşım.

Hem yemdir hem odun geven
Tarihe karıştı düven
Hiç kimse vermiyor güven
Ben ne biçim, vatandaşım.

Adı unutulan kahve
Viyagrayla sahte şehve
Dayanılmaz, böyle kahre
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yanlış yapar insan oğlu
Nereyedir bilmem yolu
Yağmurun peşinden dolu
Ben ne biçim, vatandaşım.

Borca, utanca boğulduk
Hani sevilen oğulduk
Merhaba dedik kovulduk
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ayna bile ters yüz oldu
Denizler, dağlar düz oldu
Baha,r yazımız, güz oldu
Ben ne biçim, vatandaşım.

Altımda hasır yapraklar
Verimden düştü topraklar
Beni suçluyor korkaklar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Geç olmadan, durma ara
Yürek taştır, gözler kara
Tıkılmışım, burka, çara
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yorulmadım yollar yordu
Her adımda soru sordu
Yüze güldü tuzak kurdu
Ben ne biçim, vatandaşım.

Öfkelendi güldüm geçtim
Nedendir yalnışı seçtim
Yoksul harmanında çeçtim
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yaşanır mı, el açarak
Eşten dosttan hep kaçarak
Gurbete gittim uçarak
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ocakta kaynıyor demlik
Beşikte ağlıyor emlik
Osmanlımı, verdi kimlik
Ben ne biçim, vatandaşım.

Nerde olsam aynı sonuç
Alamadım kilo havuç
Zalimlere açtım avuç
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yürümedim doğru yoldan
Saldırdılar, sağdan, soldan
Bilmediler birgün haldan
Ben ne biçim, vatandaşım.

Kurt düştüde özden oldum
Ağlayarak gözden oldum
Bir utanır yüzden oldum
Ben ne biçim, vatandaşım.

Giydiği fistanı basma
Çardak olmuş dünkü asma
Sanki boynumuzda tasma
Ben ne biçim, vatandaşım.

Entel sakal, uzun saçlı
Kutarıcı oldu haçlı
Doğan çoçuk, bile borçlu
Ben ne biçim, vatandaşım.

Bizimki sakal sıvazlar
Çoklar yarı, bitti azlar
Ozan yaslı, susmuş sazlar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Boğazda boğaz hayali
Denizi görmemiş Ali
İşte memleketin hali
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ekmeğine un dürüyor
Sade bedeni sürüyor
Düşünde somun görüyor
Ben ne biçim, vatandaşım.

Gülüyorum acı acı
Yalana başladı bacı
Bu dertlerin yok ilâçı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Hacer’in yüzü gülmüyor
Kendi dilini bilmiyor
Çağırdım ölüm gelmiyor
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ne yana baksam uçurum
Köy Kuşsaray, ilim Çorum
Beklen canlar, geliyorum
Ben ne biçim, vatandaşım.

Konuşurlar fısıl fısıl
Utandırır açlık asıl
Peşinden başlıyor fasıl
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yumurtadan kesik tavuk
Değirmenin suyu savuk
Yüzümüz yılandan soğuk
Ben ne biçim, vatandaşım.

Para ile, alır kızı
Artar cehaletin hızı
Yüreğimde ince sızı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Bir ah çeker, bin ah çıkar
Gözlerinde şimşek çakar
Biri yerken, biri bakar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yolcu indi, yolcu bindi
Yavaş yavaş inme indi
Yüreğimde, yağmur dindi
Ben ne biçim, vatandaşım.

Matarada can suyuyum
İnsanlarda beş duyuyum
Çölde açılan kuyuyum
Ben ne biçim, vatandaşım.

Oku öğren emi oğlum
Gurbete uğradı yolum
Okuyana bir okulum
Ben ne biçim, vatandaşım.

Tarih yazdım çağlar boyu
Uyu beyim, gölge koyu
Doku ölmüş, sağır duyu
Ben ne biçim, vatandaşım.

Gayet zarif, usta erbap
Soru sordum, verdi cevap
Dürüst kalmak, asıl  sevap
Ben ne biçim, vatandaşım.

Kapı kırık, yıkık duvar
Varınca başından savar
İki kez söylesem kovar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Hepsi eski yoktur yeni
Pazarlarlar halâ dini
Seni ah, taklitçi seni
Ben ne biçim, vatandaşım.
                       
Doyurmuyo,r sefer tası
Canda candır, insan hası
Açılmaz gönlümün pası
Ben ne biçim, vatandaşım.

Suçludan özür diledim
İçin için diş biledim
Yoğurdu bile üfledim
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Ney’den sonra çaldım tulum
Neye yarar param pulum
Nasıl bir kadersiz kulum
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Kız vermezler, döndüm dula
Yollar açıktır yoksula
Açılamam, yok pusula
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Birşey demiyor havalar
Fayda etmiyor dualar
Ardımızda, kim kovalar
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Yaya iken oldum atlı
Hayallerim milyon katlı
Sorgular duvar suratlı
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Levha kodum aşırdılar
Bu insanlar şaşırdılar
Sabırları taşırdılar
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Yardımlara koşar yoksul
Nasıl yaşam, nasıl koşul
Fırsat şansı, nerde okul
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Yolumuz nereye sahi
Şaştım gittim can billâhi
Dört söz ettim oldum dahi
Ben ne biçim, vatandaşım.
   
Sonumuz n’olacak hocam
Her gün döver beni kocam
Ömrüm baharken solacam
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Doğu sorun, batı sorun
Sorunlara  kafa yorun
Bizi bize, karşı kurun
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Bütün tadları unuttum
Yabani mayva kuruttum
Korkup yalanları yuttum
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Dedi yürü, önün görme
Kendine bile, söz verme
Adımız sonundan görme
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Kaptan bindi, demir aldı
Bir üstünden emir aldı
Geçen zaman ömür aldı
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Bahar geldi kalktı karlar
Sular arkında  akarlar
Hem yaralar, hem bakarlar
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Ne acılı yıllar gördüm
Ömür boyu, izler sürdüm
Üstüste çoğaldı derdim
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Haklı elbet, düzen kurdu
Gözler gördü, diller durdu
Sanmayın ki, hesap sordu
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Yalanları yakıştırdı
Hiç yerine vurdu kırdı
Ürettiğim, sevgi sırdı
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Dışlana dışlana dışa
Uçtu emeklerim boşa
Her seçimde bastık yaşa
Ben ne biçim, vatandaşım

Hile dedim, dedi haşa
Oyu aldı dedi yaşa
Döndü sinem, döndü taşa
Ben ne biçim, vatandaşım

Hep boş imiş vaadleri
Hayır oldu, evetleri
Dürüst değil niyetleri
Ben ne biçim, vatandaşım

Bir zaman bükülmez koldum
Yasasıza yokuş oldum
İnsafla sabırla doldum
Ben ne biçim, vatandaşım

Engel dolu yolun üstü
Bombalanır Ata büstü
Cumhuriyet dedim küstü
Ben ne biçim, vatandaşım

Gözler sorguya çekiyor
Gönüllere kin ekiyor
Hergün umutlar çöküyor
Ben ne biçim, vatandaşım

Herşey bayat yoktur taze
Hasret kaldık kumaş beze
Hayat gayri, gülmez bize
Ben ne biçim, vatandaşım

Su akıttım yardım hendek
Akşam sabah,dua,  gülbenk
Sürünürüz ölene dek
Ben ne biçim, vatandaşım

Serindir, koyun yayılır
Ay ışığında sayılır
Kurt görür, çoban bayılır
Ben ne biçim, vatandaşım.

 
Konuşmaz küstü enişte
Bugün burda yarın işte
Oklar hazır tam kirişte
Ben ne biçim, vatandaşım

Ekin hazır hani çuval
Usta hazır nerde kaval
Ressam geldi, yoktur tuval
Ben ne biçim, vatandaşım

Açlığın adın duymamış
Bir kez şeytana uymamış
Dünyayı almış doymamış
Ben ne biçim, vatandaşım

Sokak, cadde ve çıkmazlar
Seller basar hiç bakmazlar
Ilâç olsa bulaşmazlar
Ben ne biçim, vatandaşım

Gerektiğinde çok serttik
Söz yemedik, çünkü merttik
Zaman oldu, eksik örttük
Ben ne biçim, vatandaşım

Yukarı bıyık alt sakal
Aslanı parçalarçakal
Zaman geldi, oldum Pasal
Bennebiçim,vatandaşım.     

Kimse bilmiyor değerin
Söylermisin nerde yerin
Seçemedim düşler derin
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Kafa çıplak, sakal kırpık
Çatı açık, ceket yırtık
Canımıza, yetti artık
Ben ne biçim, vatandaşım

Hani nerde şu bacılar
Yalnız yaşanır acılar
Niçin bitmiyor sancılar
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Halkına seslendi, Uzan
Anadolu oldu kazan
Basında yetmiyor bazan
Ben ne biçim, vatandaşım

Korkulardan kurtulalım
Yeter artık yol alalım
Soyandan hesap soralım
Ben ne biçim, vatandaşım

Canlar yaktı şu yasaklar
Saçımıza yağdı aklar
Neyi kalmış, neyi saklar
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
Bir görünmez kurdum kürsü
Hal bilemeze verdim dersi
Rüyaların çıktı tersi
Ben ne biçim, vatandaşım

Baharda ağâç allanır
Meyva dalında sallanır
Olgunlaşınca ballanır
Ben ne biçim, vatandaşım

 Açmasınlar yeni dertler
Sözünde durmalı mertler
Günü kurtarmaz devletler
Ben ne biçim, vatandaşım

Sanki zaman akan sudur
Ustamızın adı Hıdır
Giyeceğim gömlek budur
Ben ne biçim, vatandaşım

Herkese battı bir ucu
Bu sorunlar kimin suçu
Bunlar tepkinin sonucu
Ben ne biçim, vatandaşım

Kimselere olmam kefil
Kimimiz aç kimi sefil
Varımızı götürmüş fil
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
İniş yokuş, yokuş iniş
Farklı farklı ata biniş
Herkes sığar dünya geniş
Ben ne biçim, vatandaşım

Diye diye ortak pazar
Arılara değdi nazar
Kriz günden güne azar
Ben ne biçim, vatandaşım

Slogan olur mu ülkü
Bu topraklar kimin mülkü
Duymadılar çaldım türkü
Ben ne biçim, vatandaşım

Canlar yaktı şu yasaklar
Sacımıza düştü aklar
Kana bulandı  sokaklar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Kavgalarda pişe pişe
Sevgi, saygı coşku, neşe
Koşup doldular meclise
Ben ne biçim, vatandaşım.

Gelen kondu giden kondu
Ansızın bakışlar dondu
Derken selâmız okundu
Ben ne biçim, vatandaşım.

Simitçiymiş, iki lider
Bu yaşamdır değil kader
Diliyorum bitsin keder
Ben ne biçim, vatandaşım.

Hem simitçi hemi tacir
Diliyorum sabır ecir
Nüfus yarıya muhacir
Ben ne biçim, vatandaşım.

Sol anlamı bilinmiyor
Yollar diken yürünmüyor
Yeşil ışık görünmüyor
Ben ne biçim, vatandaşım.

Gelen giden vurdu hançer
Hiç demedim gelir geçer
Sayın Tayib, döver biçer
Ben ne biçim, vatandaşım.

Patlak teker yama tutmaz
Aç mide doymadan yatmaz
Sürüsün sürüye katmaz
Ben ne biçim, vatandaşım.

Bay Erdoğan, ezdi geçti
Okyanusu yüzdü geçti
Köpükleri süzdü geçti
Ben ne biçim, vatandaşım.

Başarılar diliyorum
Yalnış yapma görüyorum
Kim nerede biliyorum
Ben ne biçim, vatandaşım.

Artık yolları tıkandı
Can içinde, canan candı
Sanma deneysiz inandı
Ben ne biçim, vatandaşım.

Umuda yürür kaçaklar
Neyim varsa alacaklar
Yoksul taiımaz uçaklar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Teknik işimi alıyor
Bana ağlamak kalıyor
Her gün dünyam daralıyor
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ne paralar, plan döner
Okyanusta silah dener
Hiç yenilmez,hep o yener
Ben ne biçim, vatandaşım.

Ne işim var nede aşım
İşte ayna bak kardaşım
Beladan kurtulmaz başım
Ben ne biçim, vatandaşım.

Yağlı yavan hiç aramam
İzinsiz soru soramam
Hep kırırlar, ben kıramam
Ben ne biçim, vatandaşım.

Bırakta konuşam beni
Hak edersin yerem seni
Sivasta kül ettik teni
Ben ne biçim, vatandaşım.

Söyletirsin ulu orta
Sevgi bağlanırmı şarta
Ne maaş var, ne sigorta
Ben ne biçim, vatandaşım.

Baraj kurur, baraj patlar
Tıkar basar, mide çatlar
Borcumuz ikiye katlar
Ben ne biçim, vatandaşım.

Robotlar alır yerimi
Doymaz artırır verimi
Öğrendim, Allah kerimi
Ben ne biçim, vatandaşım.

Benzin varda, benmi içtim
Diyenleri kendim seçtim
Bir bastım, bin yara deştim
Ben ne biçim, vatandaşım.
 
 HÜSEYİN UÇAR___2002/2003  _DANİMARKA    

Published inIkke-kategoriseret