Skip to content

Yetişsin

Selamım söyleyin kalpteki dosta
Yollarımız çamur oldu yetişsin
Kış bastırıp kara duman çökmeden
Şu genç ömrüm hamur oldu yetişsin

 

Kulağım sestedir gözlerim hızda
Aramam kendimi bir defa nazda
Doğanın varlığı baharda yazda
Tek tesellim ömür oldu yetişsin

 

Boylattı beyhude aşkı deryayı
Bağladı başıma türlü belayı
Gönül arzuluyor gayri sılayı
Kara bağrım demir oldu yetişsin

 

Sanma Hüseyin’i bal yapmaz arı
Dünyada kalacak dünyanın varı
Kış ile artıyor bülbülün zarı
Yandı yürek kömür oldu yetişsin.

 

 26.07.1976 / Hüseyin Uçar