Skip to content

Deli gönül

Gölge kaçar kovalarsın
Bir gün ömrü doğalarsın
Candan dostu yaralarsın
Bire gönül, deli gönül

Bin üç günlük körpe taya
Yolculuk yapmadım aya
Irmağı bağlarsın çaya
Bire gönül, deli gönül

Karşı koymak değil arzum
Dolandırma beni kuzum
Dilin ile öter sazım
Bire gönül, deli gönül.

  2.2.1976 / Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret