Skip to content

Hayalin çaldığım yeter

İli ile bağlayan yollar
Gurbette kaldığım yeter
Hilal kaşlar güçlü kollar
Hayalin çaldığım yeter

Yemyeşil ahenkli dallar
Yetmez mi insafsız kullar
Karac’oğlan ve Dadal’lar
Kabusa daldığım yeter

Olmuş gönül olmuş telli
Küsmiş hayat küsmüş belli
Şehla gözlü çifte benli
Sararıp solduğum yeter

Anamdan yarin avazı
Yeşillenmiş bahçe yazı
Sor halimi bazı bazı
Sana kul olduğum yeter

Hüseyin dilinde diken
O dosttur belini büken
Bunca yıl hasretin çeken
Teselli bulduğum yeter.

22.04.1976 / Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret