Skip to content

Bir yeni adım

Dönün yönü yarınlara
Meydan vermen sorunlara
Yol  alınsın  torunlara
Artık tasa kalksın canlar
Bu coşkular artsın canlar.

Birleştirdik aşıkları
Dolduralım boşlukları
Yaşayalım hoşlukları
Artık tasa bitsin canlar
Bu coşkular artsın canlar.

 
Olmayın yaşamdan korkan
Sevgi olsun yatak yorgan

Mutluluk yarına akan
Artık tasa bitsin canlar
Bu coşkular artsın canlar.
 
Kutluyorum aileleri
Dönüş yoktur gel ileri
Muhabbetin bülbülleri
Yeter tasa bitsin canlar
Bu coşkular artsın canlar.
                
Hüseyin Uçar.            
Published inIkke-kategoriseret