Skip to content

FORSLUNUN ARDINDAN

Felek sana benim, özüm doğrulmaz
Bu kaçıncı, kahpeliğin söylen mi?
Neden senle hiç mahkeme kurulmaz
Bu kaçıncı, kaleşliğin söylen mi?

Felek seni af etmemi bekleme
Kendi suçun, kader deyip yükleme
Erdemime vahşetini ekleme
Bu kaçıncı, hainliğin söylen mi?

Adım aldın, canım aldın utanmaz
Yetmedi mi? Can aldığın uslanmaz
Kan çekildi damarlarım kanamaz
Bu kaçıncı, gadarlığın söylen mi?

Nefes aldım senin ile tanıştım
Sen mi güçlü, ben mi güçlü yarıştım
En sonunda acılara alıştım
Bu kaçıncı, matemimiz söylen mi?

Can alıp vererek, gönlünü eyle
Gencecik canlara, kastını söyle
Yolumuz nereye vijdansız böyle
Bu kaçıncı, alt edilmem söylen mi?

Nasıl alın benden, söyle forslumu
Dağlaramı çevireyim yolumu
Zindan ettin, Kuşsarayı, Çorumu
Bu kaçıncı, hokkabazlık söylen mi?

Haberi alınca dağlandı sine
İhtiyacın neydi, bu kadar kine
Yüreğin yeterse, bir adım öne
Bu kaçıncı, duellomuz söylen mi?

Ulaşamam artık uzadı ara
Sanki kement ile, çekildim dara
Her gün bir taraftan, açılır yara
Bu kaçıncı, hançerleyiş söylen mi?

Herkes farklı yapar, elbet yorumu
Kimselere soramadım sorumu
Ben nideyim gardaş, sensiz Çorumu
Bu kaçıncı, yalancılık söylen mi?

Saygıyla ananlar, candan merhaba
Yetmedi Nermin, bu kadar çaba
Baş sağlıgı benden, dosta ahbaba
Bu kaçıncı, saldırganlık söylen mi?

Yüreğime doldurdunuz korları
Omuzuma yüklediniz zorları
Koşsam bile bitiremem yolları
Bu kaçıncı, yenilğimiz söylen mi?

Yüreği olanlar yüreğin açar
Yer yüzüne elbet, dostluğu saçar
Bağla sözlerini, Hüseyin Uçar
Bu kaçıncı, ağıdımız söylen mi?

3 Agıstos 2010,Hüseyin Uçar.

Published inRandom Siirler