Skip to content

KENDİ KENDİNİ ALKIŞLAR

Dinayete daveti var
Ezenlere eveti var
Yok etmeye gayreti var
Tükenişler, böyle başlar…

Yaratırlar, hep karğaşa
Satılırlar bir maaş’a
Her biri bir, Hızır paşa
Vahşetine, vahşet aşlar…

Çağırıyor mahkemeye
Cezamız kendi vermeye
Yeminler etmiş bölmeye
Dil sürtüşür, el alkışlar…

Çıkmış uçurumdan atlar
Acımı ikiye katlar
Sabır taşı olsa çatlar
Yerinden oynadı taşlar…

Çağırır dinayet altına
Binmiş şeytanın atına
İner tokat suratına
Yargılar bütün bakışlar…

Arı terketmez peteği
Ova dağların eteği
Sağırdır duymaz gerçeği
Utanmaz gönülde kışlar…

İkilik sokar köyüne
Kan sıçratır, kan beyine
Kastın nedir, Hüseyine
Dogruyu söyleyen dışlar….

24.01.2009.Karlslunde.Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret