Skip to content

PERİŞAN

Kardelenler boy veriyor güzelim
Sensiz buralarda sanki gazelim
Hüzün yüklü gözlerimiz süzelim
Sen sılada ben burada perişan

Nere varsam ayrı toplumsal yapı
Hop eder yüreğim tıklasa kapı
Kar etmez sancıma en kesin hapı
Sen sılada ben burada perişan

Şu kahpe yoksulluk açtı arayı
Kime sorsam çözüm gördü parayı
Sen tanıman sevdiceğim burayı
Sen orada ben burada perişan

Mahkeme duvarı cahilin yüzü
Doğruyu güzeli görmüyor gözü
Anadolu’ya hastır türkünün özü
Sen orada ben burada perişan.

13.2. 1990 / Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret