Skip to content

Elimiz yok

Güneş elbet hayat saçar
O güzel bağrını açar
İnsanoğlu konar göçer
Güzel kokan gülümüz yok.

Ahdın olur erişilmez
Yakınında görüşülmez
Hiç mert gibi döğüşülmez
Bir zararsız selimiz yok

Ver elini tanışalım
Küskün isen barışalım
Bülbül gibi konuşalım
Anlaşılmaz dilimiz yok

Hüseyini aramazlar
Yarasını saramazlar
Çoğu işe yaramazlar
Hiç hayırda elimiz yok

 14.09.1979 / Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret