Skip to content

Gül göndermiş

Aralar aralar dağlar aralar
Yarin aşkı şu sinemi yaralar
Gül göndermiş sevdiceğim gül diye
Gülün ömrü ömürcüğüm karalar

Güle benzediğim anlar an mıdır
Benim taşıdığım taş mı, can mıdır
Gül göndermiş sevdiceğim gül diye
Gül renginde gördüceğim kan mıdır?

 11.11.1978 / Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret