Skip to content

Sebebini bilmiyorum.-3-

Kızılmaz, şeye kızarım
Alnıma, yazı yazarım
Kendi mezarım kazarım
Sebebini bilmiyorum.
 
İçme  günah, içme şarap
Bunu böyle, demiş Arap
Başımıza, örmüş çorap
Sebebini, bilmiyorum.
 
Soru bile soramadım
Bir yerlere varamadım
Hak hukuk ne,aramadım
Sebebini, bilmiyorum.
 
Dikili yok, tek ağacım
Kaç derece, bilmem açım
Kullanılan, bir aracım
Sebebini,  bilmiyorum.
 
Dokunana, dokunandım
Yazdıkları,  okunandım
Her bir şeyden yakınandım
Sebebini, bilmiyordum.
 
Sevdiklerim, hep kollarım
Kimse sormadı, hallarım
Niçin kapanır yollarım
Sebebini, bilmiyorum.
 
Hızlandıkça, hızım artar
Duygular önüne katar
Hüzünler, gözüme batar
Sebebini, bilmiyorum.
 
Taşatanın, taş kafası
Konuş akıl fukarası
Artar eksilmez yarası
Sebebini, bilmiyorum..
 
08-08-08 Karlslunde.
           Hüseyin Uçar.
Published inIkke-kategoriseret