Skip to content

izleyin dağlar

Bak kar düşmüş yamaçlara
Yiğidim vermeyin dağlar
Gözüm bağlı yürüyorum
Eğilin durmayın dağlar

Dağların karlı rüzgarı
Beynim kovan dolu arı
Yok olur mu düşün varı
Cananım gizleyin dağlar

Haksıza haklı demedik
Biz yoksul hakkı yemedik
Yeşeren dalı eğmedik
Geliriz gözleyin dağlar

Neden sizindir enginler
Hiç suçlu olmaz zenginler
Yoksul konuşsa kim dinler
Daha post sermeyin dağlar.

 4.6.1976 / Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret