Skip to content

Düşürdü bizi

Niceleri kondu gitti bu handan
Zalimin pençesi usandı candan
Ayrılık bir yandan ölüm bir yandan
Çileden çileye düşürdü bizi

Gücü yeten güçsüzleri ağlatmış
Bir anlık zevkine bir ömür satmış
Dünyanın zevkini eksiksiz tatmış
Kaleden kaleye düşürdü bizi

Sonrası bir masal özü kalmıyor
Anlattım bilmeze sözden almıyor
Hüseyin’e selam bile salmıyor
Hileden hileye düşürdü bizi.

02-08-1976 Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret