Skip to content

Yol olmuş gitmiş

Susma da vahşete susma da dayan
Bir perçem var idi kutladı duyan
Çıkıyor dağlara bir efe yayan
Bir aşkın seline kul olmuş gitmiş

Perçemin dünyası kimsesiz Osman
O yüce dağları sarıyor duman
Zenginin lehine dönüyor zaman
O hazine gönül pul olmuş gitmiş

Kanun, nizam, zabıt ve de zaptiye
Hizmet eder niçin bir Murat Beye
Gerisi kan, yıkım uzun hikaye
Dağ, ova, düz, bayır yol olmuş gitmiş

Ezbere hafızam sanma efendim
Böyle bir düzene karşıyım kendim
Sığmıyor evrene taşıyor bendim
İkisi bir demde gül olmuş gitmiş

Yılma gel Hüseyin vahşeti kına
Güçlüler kıyıyor her zaman cana
Destanlar yazalım kalsın yarına
Bendine sığmayan sel olmuş gitmiş.

 10.6.1976 / Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret