Skip to content

Bendedir

Şu yıldız benim fenerim
Arıyım çoktur hünerim
Petekte bala dönerim
Dillerde’ki   ad  bendedir
Damakta’ki tat bendedir.

Savaşım var hamla benim
İşim olmaz zamla benim
Petekde’ki damla benim
Dillerde’ki ad bendedir
Damakta’ki tat bendedir.

Belli benim yerim yurdum
Çiçek çiçek hatır sordum
Hayat verir benim ordum
Dillerde’ki  ad bendedir
Damaktaki tat bendedir…

19/3/2004 Karlslunde
              Hüseyin Uçar..       

Published inIkke-kategoriseret