Skip to content

Dardayım

Hayır dua ile vuralım yola
Kaderle kısmetle girsin kolkola
Paranın değeri dönüştü pula
Boşa yol bekleme dardayım darda
Gurbet bırakmıyor yar kaldık burda

Çalışır koşarız var olsun diye
Gül alır satarız kâr olsun diye
Kıl köprü kurarlar zor olsun diye
Boşa yol bekleme dardayım darda
Kader bırakmıyor can kaldık burda

Ömür ilerliyor artar yokuşlar
Tıkır tıkır inip kalkıyor tuşlar
Şafak yakın herhal ötüyor kuşlar
Boşa yol bekleme dardayım darda
Dertler bırakmıyor can kaldık burda

Aynaya bakarım yıkılır kaşlar
Nedensiz eğilmez eğilen başlar
El versin, der iken dost bizi taşlar
Boşa yol bekleme dardayım darda
Tükendi umutlar yar kaldık burda..

9/2/2004 Karlslunde/Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret