Skip to content

Öter sinemde sinemde

Edilmişiz pırna pırna
Katar katar geçer Turna
Gağasıyla çalır zurna
Öter sinemde sinemde

Gurbet taktı gancaları
Ayırdılar goncaları
Bizim köyün bacaları
Tüter sinemde sinemde

Hep yürüdüm bayır, yokuş
Etmediler değiş tokuş
Ömür denen uçarı kuş
Yiter sinemde sinemde

Bazan buldum öfkede dem
Benden önce göçmüş dedem
Gâvur, müslim hepsi Adem
Biter sinemde sinemde..

29/1/2004 Karlslunde/Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret