Skip to content

Bakmayın

Bakmayın
Öyle suskun
Öyle sakin
Öyle mülayım
Olduğuna
İlizyonist
Desem değil
Eli eğri desem değil
Yanındakilerin
Ciğerini sökerde
Kimseler görmez.

Bakmayın
Öyle elleri koynunda
Dilini yutmuş göründüğüne
Türküler söyler
Halay çektirir
Gölğelere
Türküde makam dışıdır
Halayda halayıkları
Vardır
Akvaryumda balıkları
Gözünüzün içine
Bakabaka
Oltayı takarda
Kimseler  görmez.

Bakmayın
Aldanmayın
Öyle saf durduğuna
Aldatır kandırır
Asilim der
Değildir
İffetten söz eder
İffeti üryan gezer
Sığmaz kalıplara
Görür duyar
Yerli yerine koyar
Üstünden elbiseyi
Soyar alırda
Kimseler görmez.

22/10/2003 /Karlslunde.             
                Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret