Skip to content

Sesin nerelerden geliyor dostum

Sesin nerelerden geliyor dostum
Dağlara kar düşmüş gülüyor dostum
Burada umutlar ölüyor dostum
Geldiğimiz yere dönelim ,Mıcık
Bütün enğelleri yenelim ,Mıcık

Kimi dizde yaşar, kimi  topukta
Yıldızlar parlıyor gece ufukta
Ne bulurlar bilmem itte kopukta
Geldiğimiz yere dönelim, Mıcık
Elele enğeili,yenelim, Mıcık

Kimi ahkam keser, kimi zırvalar
Düşünmeden birbirini kovalar
Kurumadan gönlümüzde ovalar
Geldiğimiz yere dönelim , Mıcık
Bütün güçlükleri yenelim, Mıcık

Düşmüşüz önüne bahar sellerin
Bir başka yaralar sözü ellerin
Susmamalı konuşmalı dillerin
Geldiğimiz yere dönelim, Mıcık
Elele enğeli yenelim, Mıcık..

10/12/2003 Karlslunde/Hüseyin Uçar

Published inIkke-kategoriseret