Skip to content

İSTEMEM OLMASIN BİR DAHA AKŞAM

Gece karanlıgı, çekiyor beni
Kendi dehlizine, ekiyor beni
Sanki köklerimden, söküyor beni
İstemem olmasın, bir daha akşam.

Alam dedim, alamadım avcuma
Olanca gücüyle geçti hücüma
Karlar yağdı bir gecede saçıma
İstemem olmasın, bir daha akşam.

Can aradım yoldaş, olsun canıma
Kime ulaştımsa girdi kanıma
Yam yam suratlılar, doldu yanıma
İstemem olmasın, bir daha akşam.

Toparlanam derken, birden dağıldım
Bulut oldum damla damla sağıldım
Sanki karanlıga, kömdüm, ağıldım
İstemem olmasın, bir daha akşam.

Geceli gündüzlü, yaralı düşün
Bütün engellere, siperdir döşün
Her nereye gitsen, bırakmaz peşin
İstemem olmasın, bir daha akşam.

Her gece beklerim, gecikir sabah
Aldıgı aldıktır, geceye mübah
Sanki er meydanı, yapıyor perdah
İstemem olmasın, bir daha akşam…

4/6/2006 Karlslunde.Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret