Skip to content

DOSTLAR SOFRASINDA

Dostlar sofrasında bir dolu içtim
İkinci doluda kendimden geçtim
Üçüncü doluda anılar seçtim
Bir gün fidan olur boy verir diye.

Dördüncü doluda sürüldü tarla
Beşinci doluda ağladım zorla
Altıncı doluda dürttüler parla
Belki dügün dernek, toy verir diye.

Yedinci doluda hatlar karıştı
Sekizinci dolu küsler barıştı
Gözler gördü eller koştu kavuştu
Bindim kısrağa tay verir diye.

Dil damak şişirdi onuncu dolu
On bire uzandım gösterdi yolu
Köroğlu kesildim göründü bolu
Düştük’mü yollara pay verir diye.

Uçtum uçurumdan yarıldı kafa
Böyle bir muhabbet sürüldü sefa
Şeytanda sıçradı bizim tarafa
Takıldık peşine oy verir diye.

Anılar uçuştu, duyular diri
Görünen her nokta bendende iri
Her doludan sonra aradım piri
Bana benden ala soy verir diye.

18/4/2006 Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret