Skip to content

Dinle Şaşkın

Ara dedim aramadın
Hiç bir işe yaramadın
Yaraları saramadın
Hala aynı’mı havalar
Melhem olmuyor dualar
Yıllar yılları kovalar
Bir sözümü dinle şaşkın
Mantığı olmuyor aşkın..

İnanmadan deme budur
Sevda pınar yaşam sudur
Ölüm gelir ister kudur
Övüldükçe kaçtın benden
Emek terdir akar tenden
Saygılar beklerim senden
Bir sözümü dinle şaşkın
Mantığı olmuyor aşkın..

İstedim akam deryaya
Kök salıp gelem dünyaya
Aldanıp kaldım rüyaya
Yüreğim döndürdün köze
Yokuşlar dönüşsün düze
 Bir gün gelelim göz göze
 Bir sözümü dinle şaşkın
 Mantıgı olmuyor aşkın..

 15/01/2006 / Karlslunde.
                  Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret