Skip to content

Uğurum

En sonunda çizgin ile tanıştık
Senle bile gece gündüz yarıştık
Kavga ettik Kuşsarayca barıştık
Güle güle  Uğur uğrular olsun.

Sanatcılar öncül görmez parayı
Oldukça zenğindir gönül sarayı
Gelip gördün güzel dostum burayı
Güle güle Uğur uğrular olsun.

Yırtık büyüdükçe tutmuyor yama
Seni  dört gözle, bekliyor Soma
Güzel dostum bizi habersiz koma
Güle güle Uğur uğrular olsun.

Bizden selam götür hane halkına
Buluşmayı düşürelim yakına
Geçti zaman varamadık farkına
Güle güle Uğur, uğrular olsun.

Bozkırda çalılar kalırlar bodur
Dilerim bir ömür ilk başta otur
Kim ne derse desin Hüseyin budur
Güle güle Uğur uğrular olsun…

2/3/2004 KarlsundeHüseyin Uçsar..

Published inIkke-kategoriseret