Skip to content

Vicdanın yokmu senin

Ben gelirim çarşıdan
O yar gelir karşıdan
Hayalini taşıtan
Vicdanın yokmu senin?

Çağırınca gelmeyen
Ne çektiğim görmeyen
Kadir kıymet bilmeyen
Vicdanın yokmu senin?

Uçtum kanat takındım
Uzak değil yakındım
Nefeslerden sakındım
Vicdanın yokmu senin?

Kız ben sana vuruldum
Aka aka duruldum
İnsafa gel yoruldum
Vicdanın yokmu senin?

Biraz gülem bakışta
Saram seni barışta
Yalnız bıraktın kışta
Vicdanın yokmu senin?

29/3/2004 karlslunde
              Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret