Skip to content

Ne dediler, ne sundular

Ortadoğuya kondular
Mazlum kanıyla yundular
Ne dediler ne sundular
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

Yakar durmaz ağıt Türkü
Bu nasıl düş, nasıl Ülkü
Giyilmiyor İnsan Kürkü
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

Eperyalist emelleri
Topa tuttu temelleri
Neydi zaten evelleri
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

Tüm çelimsiz iktidarlar
Söyleyin neye yararlar
Bu günleride ararlar
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

İnsan sade gösterişi
Ağzında canavar dişi
Susar’mı onurlu kişi
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

Açmışlar kader defteri
Başladı haçlı seferi
Tükenmez onur cevheri
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

           -2-

Ayan açık herşey görsel
Bir yanıyla savaş dinsel
Akan kanlar sanki bir sel
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

Cana kıyan canlar kalkar
Sanma’ki  sadece bakar
Bir gün ocağını yıkar
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

Halayın başından tutmuş
Bütün dünyayı korkutmuş
Viyetnamları  unutmuş
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.

Bir gün hesabın sorurlar
Çıkıp yoluna dururlar
Gerçek mahkeme kururlar
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.
Mantığa sıgar yanı yok.

Taşatandan bu taşlama
Vahşet’e vahşet aşlama
Bağışlamam, bağışlama
Can alır, sanki canı yok
İnsana benzer yanı yok.
Elle tutulur yanı yok.

10/5/2004 Karlslunde/Hüseyin  Uçar.

Published inIkke-kategoriseret