Skip to content

Hoş geldin oğlum

Bu kadar uzunmu yolun
Her yana uzasın kolun
Cıvıl cıvıl sağın solun
Dedene hoş geldin oğlum

Yakışıklı adı  Eren
Vurulacak seni gören
Doğruluk, güzellik öğren
Dünyaya hoş geldin oğlum

Geldiğini öğrenince
Elin elime değince
Göz sürmeli parmak ince
Dedene hoş geldin oğlum

O can yavrumun yavrusu
Çok beklettin can doğrusu
Kınayanlara darısı
Ailene hoş geldin oğlum

Yüksel gelki arş katına
Benzer elbet ecdadına
Erdi deden muradına
Dedene hoş geldin oğlum

Seninle ben çağ atlarım
Ömrü ikiye katlarım
Anne, Babayı kutlarım
Evine hoş geldin oğlum

Baban mutlu,Annen, mağrur
Bu güzellik ayrı gurur
Yerler gökler soru sorur
Dedene hoş geldin oğlum

Kondun gönül konağıma
Gülücüksün yanağıma
Renk kattın oğul çağıma
Dedene hoş geldin oğlum

Bak her yanda açtı güller
Yüzler gülür tatlı diller
Coşkumu görmüyor eller
Dedene hoş geldin oğlum

İhtibar etme zenğine
Engine oğlum enğine
Ömür boyu düş denğine
Dedene hoş geldin oğlum

Hem yıllar hem ben yorğunum
Göl suyu oldum durğunum
Oğul sana ben vurğunum
Dedene hoş geldin oğlum

Dört mevsimde hep yazıdım
Gönüllerde avazıdım
İsmin kalbime kazıdım
Dedene hoş geldin oğlum

Döndüm denizde balığa
Deden benzer fazlalığa
Yararlı ol insanlığa
Dünyaya hoş geldin oğlum

Taşatandan bu metiye
Dağıtalım davetiye
Rabet etme can kötüye
Dedene hoş geldin oğlum.

25Nisan2004/Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret