Skip to content

Tut dostum dostum

Türk Hava Yolları Kartal pençesi
Yükseldi göklere söndü Öfkesi
Anadolum elbet yiğit Ülkesi
Karış bulutlara git  Dostum, Dostum.

Yükseldide güneş, çok sakin hava
Memleket özlemi getirdi tava
Kucak açmış bekler dörtgözle yuva
Tez saat’te ev’e yet Dostum,Dostum.

Ayrılmak zor olur böylesi Dosttan
Kitaplara sığmaz koca bir destan
O hazine gönlü bağ ile bostan
Bizi Turna dilden öt Dostum,Doatum.

Bir yanım Denizdir, bir yanım Ateş
Her Ana doğurmaz sen gibi kardeş
Toros dağlarından yükselen güneş
Saçıl toprağada bit Dostum,Dostum.

Dörtyanımız gurbet, tepemde duman
Herşeyin ilacı sabır ve zaman
Dili Dadaloğlu, öfkesi ferman
Yoksul bacasısın tüt Dostum, Dostum.

Hem çok kültürlüydük,  çok yurtlu olduk
Göçmence yaşadık,göçmence dolduk
Önünü görmeze her zaman yolduk
Orakta ütmeyi üt Dostum,Dostum.

Onbin kollusunda, Onbin ayaklı
Yüce dağlar gibi, dere koyaklı
O güzel yürekte neler var saklı
Taşatan, şahlandı tut Dostum,Dostum.

Mart 2004 KBH.DK./Hüseyin Uçar      

Published inIkke-kategoriseret