Skip to content

İMANIM CİNDER

Muhabbeti türkülerin yaşında
Tökezliyor, şu Didimin taşında
Anılarla dolu, üç yüz yaşında
Fermanım salman, İmanım cinder…

Çilekeşler toplaşıyor başına
Sinirleri hücum erder kaşına
Kışı benzer, Kuşsarayın kışına
Yamanım salman, imanım cinder…

Paklanmış acıdan, paklanmış kirden
Almış duasını, gül yüzlü pirden
İğne değmış gibi, sıçırar birden
Dumanım salman, imanım cinder…

Bağ bahçe koymadık, hepsin budadık
Seneleri birbirine uladık
Sanki geçmişlerde, yitik aradık
Amanım salman, imanım cinder…

Almanyada koymuş gelmiş bududu
Bazan ihlal eder, geçer hududu
Hatırla arada, küçük Kurmudu
Aslanım salman, imanım cinder…

Yaşam okulunda, yalnız okuyor
Dostlarını incitmekten korkuyor
Her sözcüğü inan, dostluk kokuyor
Çimenim salman, imanım cinder…

Muhabbet ehline, söz surulur mu
Taşatan sevmakten, hiç yorulur mu
Düşünce içinde, düş vurulur mu
Almanım salman, imanım cinder…

1 Agıstos.2010.Hüseyin Uçar..

Published inRandom Siirler