Skip to content

UÇUŞUR ANILAR

(Gülnaz Eskicinin ardından)

Bir bir çekiliyor bizim ulular
Göz yaşı döküyor gözü sulular
Yalnız kalmış, yasata geniş avlular
Uçuçur anılar, kırık kanadı
O zalim feleğin tuttu inadı.

Sende’mi yolcusun, ikinci sultuk
Göz yaşın ekmeğe, etmiştin katık
Uçmak kuşu oldun, ayrıldın artık
Uçuşur anılar, kırık kanadı
Söyle felek, gülnaz kimi kınadı.

Kaleye sordum, o benden dertli
İzliyor bizleri, İçli heybetli
Böyle köy olurmu, tümü gurbetli
Uçuşur anılar, kırık kanadı
Benden önce kale çöktü ağladı.

Her bir şeyin elbet vardır eveli
Göçmen bedeviyim, çölde develi
İnsan oldum insanları seveli
Uçuşur anılar, kırık kanadı
Kahpe felek gene bizi aradı.

Kimseyi incitmez sevgi doludur
Barışın huzurun, tozlu yoludur
Herkes gibi geleneğin kuludur
Uçuşur anılar kırık kanadı
Zalim felek halimizden anladı.

Kim yolcu değil ki, söyleyin bana
Neler vermem bu yazgıyı bozana
Hangi kral hakim olmuş cihana
Uçuşur anılar, Kırık kanadı
 Bu kurguyu anlayanlar anladı.

Adını duyunca ürktüm kanserin
Gözleri kör olsun böyle kaderin
Yıldan yıla çoğalıyor kederin
Uçuşur anılar, kırık kanadı
Yeşeren dalarım eğdi budadı.

Hepimizde geçtik yelli gedikten
Elin çekmez zalim felek tetikten
İsimler silinir birbir kütükten
Uçuşur anılar, kırık kanadı
Sanki zalim sabrımızı sınadı.

En sonunda gelir bulur eceller
Tüm canlılar aynı yoldan geçerler
Baş sağlıgı. Eskiciler, Yüceller
Uçuşur anılar kırık  kanadı
Göz yaşlarım, ırmak oldu çağladı.      

 

27/4/2007 DK.Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret