Skip to content

Otuz yılın buluşmasına, ve dostluga çağırı

Birlik denen güç odağı
Elbet ürkütür korkağı
Bilir degiştirir çağı
Sen ben değil, biz olalım
Saygı sevğiyle, dolalım.

Bu buluşma, dördünc’otuz
Güç bizdedir, bizler halkız
Karın beyazından  akız
Sen ben değil, biz olalım
Dogruyu böyle bulalım.

Konsun kuşlar, kuş konmaza
Meydan bırakman, yobaza
Yaşanmasın, kötü kaza
Sen ben değil, biz olalım
Dostluğa bade sunalım.

Elbet çıkar çatlak sesler
O sade kendini besler
Hepimize iyi dersler
Sen ben değil, biz olalım
Asırlarca, Dost kalalım.

Birikimler oluk oluk
Küçümsenmez, bu yolculuk
Sabır çaba, uzun soluk
Sen ben değil, biz olalım.
Özlenen yere varalım.

Bilelim, özür’ü affı
Sıkıştırın dostlar safı
Safım emeğin tarafı
Sen ben değil, biz olalım
Emek deyince duralım.

Dernek radyo ve derğiler
Bilen bildiğin serğiler
Canlara, candan sevğiler
Sen ben değil, biz olalım
Benim göçmenim yaralım.

Görmesekde akar dere
Dostluğu düşürmen yere
Kutluyorum yüzbin kere
Sen ben değil, biz olalım
Bir sofraya kurulalım.

Kimi kayı, kimi bozok
İmrenen çok, kıskanan çok
Söylen canlar, neyimiz yok
Sen ben değil, biz olalım
Güvercinler uçuralım.

Muhabbet dolu bardağım
Köyde sarılmış kundağım
İlk mekanım, son durağım
Sen ben değil,biz olalım
Fırankfurta buluşalım.

Adın koymuş isim babam
Cümlenize var merhabam
Dost düşman gülmesin çabam
Sen ben değil, biz olalım
Tartışalım, konuşalım.

Taşatan’a gül sunanlar
Bu yol erkan’ı kuranlar
Sözü özünde bulanlar
Sen ben değil, biz olalım
Kırgın varsa barışalım.

 

22/02/2007 Karlslunde.
Hüseyin Uçar.

Published inIkke-kategoriseret