Skip to content

HÜSEYİN DAYI

Ziyarete geldim Hüseyin Dayı
Akıyor başından Koçhisar Çayı
İşlemezken sana feleğin yayı
Baykuşlar tünüyor evine senin.

 

Gece gündüz yoksullukla savaştın
Nice yıllar işsiz güçsüz dolaştın
Hüzünlü, kahırlı dağları aştın
Hiç bir güç değemez sevi’ne senin.

 

Ağa köpekleri pusu kurdular
Kahpece, kalleşçe çekip vurdular
Ne katili tutup ne de sordular
Sevenler katıldı yasına senin.

 

Sen gidince oğlun yollara düştü
Güzel Elif’ine Ağa ilişti
Zulmün ateşinde kavruldu pişti
Kimse acımadı yaşına senin.

 

İşkencede, ölümlerde saç yoldun
Halkın bilincine yağmurca doldun
Ömrün baharında sararıp soldun
Ayılar dadandı balına senin.

 

 10.07.1969 / Hüseyin Uçar