Skip to content

Gündemdeyim

Bir hançer indi sineme
Sakın güzel, sen deneme
Her yıl oturduk gündeme
Gündemsizler… gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

Ömür yarı yıl dolandı
Benim payım son kalandı
Yıllar yıllara ulandı
Gündemsizle… gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

Kuramadım bir gün denklem
Ne kas kaldı nede eklem
Yüreğimde asıl deprem
Gündemsizler…gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

Saman alevleri harlar
Bu ömrüme yağdı karlar
Dile gelse şu duvarlar
Gündemsizler…gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

Yalnız lokmayı yutmadım
Yalnış safları tutmadım
Sahtekârı uyutmadım
Gündemsizler…gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

Özüm, sözüm, adım Barış
Özgür olmak için çalış
Zamanla kendinle yarış
Gündemsizler…gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

Dost adına kendim yordum
Bir yanılıp soru sordum
Sobada’ki yanan kordum
Gündemsizler…gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

Gerçekçiye yoktur ilgi
Yalnış yazdım nerde silgi
Tartışmaya gerek bilgi
Gündemsizler… gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

Bilgisizle yarışamam
İlkel ile barışamam
Bir uygarca tartışamam
Gündemsizler…gündemdeyim,
Deyin canlar, ben nerdeyim.

20.12.2002____Hüseyin UÇAR

Published inIkke-kategoriseret