Skip to content

Dil aradım

İyimser olsamda, bitmez kayğılar
Yerli yersiz yayğaralar yayğılar
Nerde büyük küçük, varmı sayğılar
Dil aradım ağızlarda,bir zaman
Göl aradım gönüllerde, her zaman.

 

Gövdesi var, dalları var, kökü yok
Gelenek yok, görenek yok, öykü yok
Düzen bozuk, dirliği yok, erki yok
Dil aradım ağızlarda, bir zaman
Göl aradım gönüllerde, her zaman.

 

Bedeni var, gözleri var, yaşı yok
Dudağı var, kibriği var, kaşı yok
Ayağı var, elleri var, başı yok
Dil aradım ağızlarda, bir zaman
Göl aradım gönüllerde, her zaman.

 

Kendisi var, komşusu var, adı yok
Köyleri var, evleri var, çatı yok
Hak aramaz, hiç bir şeyin tadı yok.
Dil aradım ağızlarda , bir zaman
Göl aradım gönüllerde, her zaman.

 

Kattım pay eyledim, var ile yoğu
Kızıp bağırdılar açların çoğu
Uzaklaş herkesten düşünme soğu
Dil aradım ağızlarda, bir zaman
Göl aradım gönüllerde, her zaman.

 

12/11/2004 Karlslunde. Hüseyin Uçar.