Skip to content

Yar aşkına. 1

Halaya girdim oynadım
Közsüz, kazansız kaynadım
Yerküre oldum kanadım
Aylar yıllar geçti böyle
Yar aşkına doğru söyle

 

Eğilip bükülmez doğru
Yanlışa siperdir bağrı
Cümlenize bu çağırı
Aylar yıllar geçti böyle
Yar  aşkına doğru söyle

 

Kan revan içinde gözüm
Kime geçer benim sözüm
Mangalda küllenmiş közüm
Aylar yıllar geçti böyle
Yar  aşkına doğru söyle

 

Kimse aldırmaz nazıma
Türküler düşer sazıma
Miras oğluma- kızıma
Aylar, yıllar geçti böyle
Yar  aşkına doğru söyle

 

8/2/2004 Karlslunde/Hüseyin Uçar.