Skip to content

Bir kayanın sessizliğse duruşun

Özğürce yaşayamıyor’san
Bağımlıy’san
Kopuksa bağların
Melhem olamıyor’san yaralara
Hiç bir işe yaramıyor’san
At kendini uçurumdan aşağı
Koparılmışsa yüreğin bedenin’den
Sade bir kovandan ibaret’sen
Bir kayanın sessizliğiyse duruşun
Sal hançeri parçala o bedeni
Anlamı ne yaşamanın
Yada kopar o görülmez
Zincirlerini köleliğin
Fırlat onu yakıştıranların suratına
Tanı onları
Bile yüreğini
Bile bilincini yeniden
Gülde diken
Dikende gül ol
İşsize iş
Yolcuya yol
Aça ekmek ol
Çiz altını bütün soru işaretlerinin
Yeterli değil’sen
Olğunlaşmamış’san
 Pişmemiş’sen
Yürüyemiyor’san
Aşamıyor’san küçük engelleri
Yalansa, yapmacıksa
Hareketlerin

 

Sürülmemiş’sen
Ekilmemiş’sen
Boy vermemiş’sen
Kara sabana bile
Yakışmıyorsa ellerin
Doğra odun yerine
Doğra o bedeni
At sobaya yak
Hala köz olmamış’san
Savur küllerni havaya savur
Doğa yeniden yaratır 
İşler seni
Kısacası insanca yaşayamıyor’san
Kırmışlarsa bütün dirençlerini
Mertce
Erkekce
Doldur bir çukura o bedeni
Otlar yeşersin göksünde
Renklensin dünya
Bir işe yara
Işıla seherlerde
Şebnem şebnem
Gülümse güneşe
Kuşlar uçar üstünden
Börtü böcek yuva yapar koynuna
Nice canlılar beslersin
Üstünde çocuklar oynar
Aziz Nesine dönersin.

 

26/10/2005 Karlslunde.
               Hüseyin Uçar.