Skip to content

Mutlu yıllar diliyorum

Yıllar birbirin kovalar
Yoksul yüreğin ovalar
Elbet sürecek kavğalar
Mutlu yıllar diliyorum
Yaşam dolu geliyorum

 

Çağdaşsınız siz ağalar
Yemyeşil kalsın doğalar
Yalnız yaşanmaz sevdalar
Mutlu yıllar diliyorum
Umut dolu geliyorum.

 

Biri indi biri  bindi
Sanma ağrılarım dindi
Dost göründü düşman sindi
Mutlu yıllar diliyorum
Hiç korkmadan geliyorum.

 

Yemeyelim ham armudu
Toplayalım palamudu
Yitirmeyelim umudu
Mutlu yıllar diliyorum
Hedeflerim, geliyorum…

 

01.01.2005.Hüseyin Uçar.