Skip to content

Yıllar geçti

 

Bile bile lades dedik kadere
Yazdı adımızı siyah deftere
Yaban elde boğdu bizi kedere
Haber gelmez ana, ata pederden
Yıllar geçti bir şey gelmiyor elden

 

Zehir zıkım oldu yeyip içtiğim
Bela oldu bize kendi seçtiğim
Yetmedimi, daha dile düştüğüm
Ne selam,ne mektup ana, atadan
Yolum geçer bilmem hangi kıtadan

 

Kalmamış yırtılmış yüzün astarı
Kara tren katarlamış katarı
Bu sineme yüklemişler kantarı
Ne selam ne mektup gelir siladan
Niçin bize düşman oldu yaradasn

 

Öfkelendim hüzünlendim ağladım
Bu garip çenemi kendim bağladım
Kendi yatağımda hazin çağladım
Ne selam, ne mektup haber siladan
Karlı dağlar çıkmıyor’ki aradan

 

Taşatanı taştan taşa çalayım
Yarıda kesilmiş düğün halayım
Ben kendimi nerelerde arayım
Ne selam, ne haber yar’dan yaradan
Gelen giden vurdu hemde sıradan

 

21/10/2004 Karlslunde/Hüseyin Uçar.