Skip to content

KASIRGA MI VAR?

Krizdir dediler, sürdüler toptan
Dün ki krallıklar, düştüler çaptan
Geminin rotası, nereye kaptan
Pusulan mı şaştı, kasırga mı var?

 

Birbirin eziyor, o büyük başlar
Birlikte yenmiyor, gördük ki aşlar
Yerinden oynadı, bir kere taşlar
Denizler mi taştı, kasırga mı var?

 

Bizden evel, bizden sonra doğanlar
Boşaltılmış, tüm bankalar, kovanlar
Midede kokuyor, artık soğanlar
Sarımsak mı baştı, kasırgamı var?

 

Yenilir, yenilir, çıkmaz devreden
Su taşır denize, dağdan dereden
Utanmazlar, isyan eden küreden
Yangında mı pişti, kasırga mı var?

 

Egemenlik el değişir yavaştan
Yenilsekte biz yılmayız savaştan
Göz gözü görmüyor, bakın telaştan
Dağlar mı kapıştı, kasırga mı var?

 

Başara bilirsen, getir devamın
Havasını bozamazsın yuvamın
Emekçiler sahibidir davamın
Onlar mı savaştı, kasırga mı var?

 

Umut diye geldi, garip Obama
Kim gelise, sermayeye atama
Görün canlar, girdik nasıl ortama
Saflar mı karıştı, kasırga mı var?

 

 

06.05.2009.Bağevi.HüseyinUçar.