Skip to content

KİMLİKLER ÇOĞALMIŞ,ÖZLER BOŞALMIŞ

Ne dostlarım kalmış, nede akrabam
Ne kardeşim kalmış, ne anam babam
Nerde emeklerim, bunca yıl çabam
Kimlikler boşalmış, özler boşalmış…

 

Okula başlasam, kimliğim yoktur
Cahilin sitemi, sineye oktur
Zonklayan yaraya, bir çare doktor
Kimlikler boşalmış, sözler boşalmış…

 

Tahtından düşmesin, tahtı padişah
Ekine durmalı, ekine başak
Oturmuş dilime, makamı uşak
Kimlikler boşalmış, sazlar boşalmış…

 

Gönlüme kar yağar, dilime ahlar
Terki diyar etti, sultanlar, şahlar
Geceler karanlık ağlar sabahlar
Kimlikler boşalmış, yozlar boşalmış…

 

Konuşurken kurum, kurum kurulur
Kimlerin hesabı, bizden sorulur
Sözler donar, ayışığı vurulur
Kimlikler boşalmış, gözler boşalmış….

 

Her gün seni paylar, canım dediğin
Kanıma sövüyor, kanım dediğin
Yalana dönüşmüş, konum dediğin
Kimlikler boşalmış, közler boşalmış…

 

Aileden bahseder, ailemi aldı
Azgın kurt misali, sürüye daldı
Bütün bu sözlerin, söylemi kaldı
Kimlikler boşalmış, dizler boşalmış..

 

Rüzğarı esmiyor, derenin koyun
İhanet ediyor, bak kendi soyun
Her neylesen gene, bitmiyor oyun
Kimlikler boşalmış, kozlar boşalmış..
 
Kime halın sorsan, arşa fırlıyor
Sütten çıkan kaşık gibi parlıyor
Rüzğar vurmuş, alevleri harlıyor
Kimlikler boşalmış, azlar boşalmış…

 

Yeter artık yeter, can alma tabip
Kim kimin dostudur, kim kime sahip
Kim kimin düşmanı, kim kime rakip
Kimlikler boşalmış, pozlar boşalmış…

 

Bütün bu geçmişe, şaşarım inan
Bu sakat ayakla, koşarım sinan
İkinci yaşamda, yaşarım sanan
Kimlikler boşalmış, hazlar boşalmış…

 

El verir ovalar, bel verir dağlar
Gönlümde ummanlar, ırmaklar çağlar
Karanlık dehlizler, yolumu bağlar
Kimlikler boşalmış, farzlar boşalmış…

 

Kırdım tutamadım, eğdiğim dalı
Gece  kodumuza, diyorlar yalı
Ney diye çalıyor, çoban kavalı
Kimlikler boşalmış, yazlar boşalmış…

 

Ateşe veririm, vardığım yeri
Karışmış sürüye, cin ile peri
Onur bahçesine, dogru ileri
Kimlikler boşalmış, hızlar boşalmış…

 

Özüme dönmenin, yoktur mümkünü
Ağzım açsam, hücüm eder yökünü
Ben çekmişim, ömürlerin yükünü
Kimlikler boşalmış, gizler boşalmış…

 

Yürütme yayayı, atına bindir
Yürüdüğün yolu, yarıya indir
Dindire bilirsen, acını dindir
Kimlikler boşalmış, tezler boşalmış…

 

Eğim dersin, daha eğim mi kaldı
Ateşe verdiniz, evim mi kaldı
Saygım mı kaldı, sevim mi kaldı
Kimlikler boşalmış, izler boşalmış…

 

Kime elim versem, mıhladı çama
Giydiğim esbaplar, tutmadı yama
Tuz ekerler, üstelikte yarama
Kimlikler boşalmış, tarzlar boşalmış…

 

Pestilim çıkardın, ezdikçe ezdin
Her esen rüzğardan, hileler sezdin
Azrail misali, canımda gezdin
Kimlikler boşalmış, nazlar boşanmış…

 

Dağları düz edip, ovalar yaptım
Sen benim tanrımdın, tek sana taptım
Her an kullandığın, kazandım kaptım
Kimlikler boşalmış, gürzler boşalmış…

 

13-12-2008.karlslunde.Hüseyin Uçar…