Skip to content

ADIM ADIM

İki yüzlü gezenlere
Gezip bağır ezenlere
Gün gelecek sorulacak
Kan gölünde yüzenlere

 

İnancım varlığım haktır
Halktan ayrı yolum yoktur
Adım adım varılacak
İki yüzlüler korkaktır

 

Dost olur mu aslım asan
Derimize otu basan
Bir mahmeke kurulacak
Can almak mı söyle yasan?

 

 17.6.1986 / Hüseyin Uçar