Skip to content

Bil deyi yazmış

Bir gün mektup aldım bizim Döne’den
Dem vuruyor kuzum bana nereden
Söz vermiştim ona on yıl süreden
On beş oldu gayri gel deyi yazmış

 

Hesaplarım giderimle gelirim
Bir Ferhat misali dağı delerim
Pirlerin aşkına düştüm bilirim
Akar göz yaşlarım sil deyi yazmış

 

Cevabına ceva zordur verilmez
Destursuz varlığın gülü derilmez
Hüseyin’in derdi aşktır görülmez
Tükendi takatim bil deyi yazmış.

 

 28.6.1976 / Hüseyin Uçar