Skip to content

Bakmıyor gayri

Bir şey istemeyin ,canım cananım
Tükenmiş kalmamış, bitmiş dermanım
Arşa yükseliyor, canlar amanım
Kırılmış dallarım, kalkmıyor gayri.

 

Gel insafsız zülfün dökme gerdana
Salında gel gülüm, yürü meydana
Kalmamış bu dünya, şaha, sultana
Yorulmuş gözlerim, bakmıyor gayri.

 

Hüseyin’i kurşuna mı, dizerler
Bilmez görünürde, bağrım ezerler
Canlı canlı derimizi yüzerler
Çekilmiş kanlarım, akmıyor gayri.

 

 10.2.1976 / Hüseyin Uçar