Skip to content

İki gezilmez

Sizi mezalimler gönül kıranlar
İnsanlık usunu boşa yoranlar
Böyle mi yazıyor İncil, Kuran’lar
Halkın huzurunda iki gezilmez

 

Var gücü katıyor tozu dumana
Kalk uyuma gardaş, yetiş zamana
El oğlu gelir mi ölse imana
Halkın huzurunda deri yüzülmez

 

Hüseyin haykırır sözü çağlara
Daha düşmeyelim kanlı ağlara
İhtiyacım vardır, yeşil bağlara
Halkın huzurunda canlı ezilmez.

 

 12.8.1976 / Hüseyin Uçar