Skip to content

BİÇENLERDEN DEGİLİZ

Yassıya dek yanar yalancı mumu
Seller getirir yığarlar kumu
Hangi tarla yatsır dostlar, tohumu
Ekmediğin biçenlerden değiliz

 

Yavrular büyüttük körpe mi körpe
Açsak ağzımızı binerler küpe
Kimseye bir fayda getirmez öfke
Canlarını kıranlardan değiliz

 

Olsun doksan sekiz başarı yılı
Atalar olur mu gölgesiz çalı
Ar’olup beraber yapalım balı
Çatmak için içenlerden değiliz

 

Affola canlarım gönül kırdımsa
Kırılsın ellerim size vurdumsa
Dışla gelişmeye engel oldumsa
Geriliği seçenlerden değiliz

 

Barışmak isterim kendi kendimle
Sabırla Hüseyin herkesi dinle
İnsanım diyenler bakar mı kinle
Yeşil hasat biçenlerden değiliz.

 

1.1.1998 / Hüseyin Uçar